Fem LO-krav til »Flere i Arbejde«

Af | @GitteRedder

For at sikre sig mod nye ideologiske benspænd og flere pisk til de ledige opstiller LO nu fem målsætninger, der skal opfyldes, hvis beskæftigelsesministeren skal gøre sig håb om opbakning fra fagbevægelsen til ny arbejdsmarkedsreform.

LO fremsætter nu fem målsætninger, der skal opfyldes for, at fagbevægelsen kan bakke op omkring beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksens (V) plan »Flere i arbejde«. Det sker for at sikre sig mod nye ideologiske benspænd for både ledige og lønmodtagere.

I de kommende uger, hvor de politiske drøftelser omkring Hjorts beskæftigelsesplan vil tage til i styrke, vil LO vurdere alle forslag fra ministerens side ud fra følgende fem forudsætninger:

  • Forslagene skal medvirke til at fremme beskæftigelsen, så flere kommer i arbejde på ordinære vilkår.
  • Forslagene skal ikke tvinge folk ned på en lavere ydelse. Der skal derfor altid være tilbud om job til folk, der har risiko for at få en dårligere ydelse.
  • Forslagene må ikke føre til negativ uddannelsesadfærd og forringe mulighederne for efteruddannelse.
  • Forslagene må ikke føre til angreb på overenskomsterne.
  • Forslagene skal skabe reel forenkling og et mere effektivt arbejdsmarkedssystem.

I LO er opfattelsen, at ministeren er helt enig, og derfor forventes det, at alle enkeltforslag i den jobplan, som Claus Hjort Frederiksen lægger frem i efteråret, opfylder alle fem principper.

Advarsel mod strammerkurs

Socialdemokratiets arbejdsmarkeds-ordfører Jan Petersen erklærer sig enig i LO-kravene:

»Det er klogt af LO at insistere på nogle centrale ting, der bare er urørlige. Så ved Claus Hjort også, at hvis han gør arbejdsmarkedspolitikken til en ideologisk kamp, kan forhandlingerne tage et stykke tid,« siger Jan Petersen.

Han vurderer, at beskæftigelsesministeren har gode chancer for at få en bred forligskreds bag sig i det, han kalder for »en justering af arbejdsmarkedspolitikken«. Vel at mærke hvis ministeren holder sig til et sagligt forhandlingsforløb uden ideologiske svinkeærinder. Og netop for at fastholde ministeren på den rigtige kurs bakker Jan Petersen op omkring de fem LO-principper.

»Vi er jo enige om at få gjort op med perspektivløs aktivering og om at få sat mere kul på jobskabelse og sikre nogle ordentlige uddannelsesmuligheder. Hvis Hjort holder sig til det saglige, går det den rigtige vej med »Flere i Arbejde«,« mener Jan Petersen.

Til gengæld advarer han ministeren om at fortsætte sin strammerkurs over for ledige:

»Det er ikke velbegrundet at komme med mere pisk og helt fjerne guleroden for de ledige. Det er meget symbolsk, at en borgerlig regering skal demonstrere borgerlighed og endnu engang mistænkeliggøre de ledige og påstå, at de kun er ledige, fordi de ikke gider arbejde. Den slags borgerlig ideologi er ikke nyttig lige nu,« siger Jan Petersen.

På trods af Claus Hjort Frederiksens flittige viften med den ideologiske fane, forventer Socialdemokratiets forhandler, at man kan finde en løsning.

»Jeg har slet ikke fantasi til at forestille mig, at regeringen laver en arbejdsmarkedsreform uden Socialdemokratiet og vel heller ikke uden fagbevægelsen. Regeringen har ingen interesser i at undvære det her partnerskab,« understreger Jan Petersen.