Fagligt samarbejde i hjemmeplejen

Af Else Kayser, formand for Dansk Sygeplejeråd, Århus Amtskreds

Ugebrevet A4 bragte 2. februar et interview med formand for FOA i Århus Kirsten Normann. Vi er enige med Kirsten Normann i, at frit valg kommer de stærke ældre til gode – på de svages bekostning – og at den borgerlige regerings intention med loven er at prioritere det private erhvervsliv frem for en god og værdig ældrepleje. Vi er enige i, at loven har skabt et bureaukrati uden lige, og at initiativet til god pleje og hjælp bør aftales i samarbejde mellem borgeren og det faglige personale.

Vi er til gengæld ganske forundrede over, at Kirsten Normann udtaler: »Århus kommune har for eksempel 500 sygeplejersker ansat med meget få opgaver i hjemmene. Resten af tiden bruger de på at dokumentere det arbejde, hjemmehjælperne i forvejen har været ude og lave. I virkeligheden er det jo bare et spørgsmål om at udstyre hjemmehjælperne med en bærbar computer.«

Kirsten Normann må i bedste fald udtale sig mod bedre vidende. Sygeplejersker i Århus Kommune udfører en lang række opgaver, hvis formål er optimal pleje og omsorg. I centrum er sygeplejerskens forebyggende, helbredende og lindrende arbejde. Konkret kan det for eksempel dreje sig om rådgivning vedrørende kost, medicin, sårpleje og omsorg. Det kan – i samarbejde med hjemmehjælpere, terapeuter og læger – dreje sig om behov for fysisk træning, særlig omsorg, boligskift og så videre. Mange ældre udskrives i dag hurtigere efter indlæggelser, så sygeplejerskernes opgaver i hjemmene er faktisk flere og mere komplekse.

Indførelsen af frit valg har lagt et enormt arbejdspres på alle grupper i hjemmeplejen i og med, at der nu er krav om, at borgerne skal puttes ind i kategorier og ydelsespakker, så der kan sættes pris på opgaverne. Stort set alt i hjemmeplejen er langt mere styret af, hvordan økonomien skrues sammen, end af at imødekomme borgernes behov. Der er mere end rigeligt at se til for alle faggrupper. Vores indstilling er, at alle bør trække på samme hammel i kampen for kvalitet i ældreplejen. Det er i øvrigt, hvad Dansk Sygeplejeråd og FOA i 2000 formulerede i den fælles pjece »For meget forlangt – rapport om ældres rettigheder«.