Faglige krav på dagsordenen i Johannesburg

Af | @GitteRedder

Fagbevægelsen er kampklar, men ikke superoptimistisk, når startskuddet til Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling lyder i dag. LO’s ambition er at få alverdens lande til at enes om at tage arbejdstagerrettigheder med i de handlingsplaner, som skal vedtages på topmødet.

Dansk fagbevægelse agter at bide sig fast i bordkanten og presse på til det sidste, for at de grundlæggende lønmodtagerrettigheder kommer med i den handlingsplan for en bæredygtig udvikling, der skal forhandles endeligt på plads i Sydafrika fra i dag og frem til 4. september.

»Vi vil vogte på den danske regerings indsats i Johannesburg, når det gælder kampen for at få lønmodtagerrettigheder med i slutdokumentet,« siger LO-sekretær Marie-Louise Knuppert til Ugebrevet A4.

LO ser allerhelst en globalt bindende aftale om arbejdstagerrettigheder, for uden et bindende regelsæt et sted, hvor parterne kan få vurderet, om reglerne overholdes, er der ingen regler, og dermed kan multinationale selskaber og store virksomheder fortsætte med at udnytte arbejdskraften og se stort på miljø og arbejdsmiljø.  

Mange steder forbyder man lønmodtagere at organisere sig, og retten til at forhandle har kun arbejdsgiveren. Børnearbejde er udbredt, og der sker grov udnyttelse og underbetaling af arbejdstagere, som uden forhandlingsret og uden en fagforening i ryggen er de evige tabere.

»Det er disse helt selvfølgelige rettigheder, der vil styrke de svageste lønmodtagere, som vi simpelt hen må forlange kommer med i Johannesburg-dokumentet som bindende regler,« siger Marie-Louise Knuppert og erkender, at hun lige nu er forbeholden i sin optimisme, hvad angår at få alverdens lande til at enes om at tager arbejdstagerrettigheder med i handlingsplanen.

Hun betegner det som grotesk, hvis arbejdstagerrettigheder kommer med i handlingsplanen som frivillige.

»Så er de kun til pynt,« siger Marie-Louise Knuppert.

Global vagthund

Som medlem af den officielle danske delegation har hun direkte adgang til at påvirke handlingsplanen. Ikke mindst fordi Danmark har EU-formandskabet, spiller den danske delegation en nøglerolle, og både Frie Faglige Internationale og den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation, EFS, vil bruge Marie-Louise Knuppert som talsmand og lobbyist for at fremme fagbevægelsens synspunkter.

Også statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) vil blive fulgt nøje af LO-sekretæren, der har været meget kritisk over for statsministerens nedskæringer på udviklingsbistand og miljøstøtte:

»Regeringen tror, at man kan spare sig til resultater i Johannesburg, men det er en forfejlet og smålig strategi. Fogh må ud af starthullerne og tale dunder til alverdens lande og appellere til, at de kommer op på 0,7 procent af bruttonationalproduktet i bistand og samtidig eftergiver gæld,«

»Dansk fagbevægelse skal agere som lønmodtagernes globale vagthund i Johannesburg, og det lyder desværre langt nemmere, end det er. Det er svært at bokse med store internationale virksomheder og visse reaktionære landes regeringer, der for enhver pris vil forhindre, at vi får de faglige rettigheder centralt placeret,« siger Marie-Louise Knuppert.

Tilliden til, at den danske regering vil varetage lønmodtagernes interesser, er heller ikke blevet større efter statsminister Anders Fogh Rasmussens voldsomme nedskæring af delegationen til topmødet. I forvejen var der ingen embedsmænd fra beskæftigelsesministeriet med i gruppen, og hvor fagbevægelsen i starten skulle have fire med i den officielle delegation, er det nu skåret ned til en LO-repræsentant.

Næstformand i SID, Steen Andersen, har da også beskyldt Anders Fogh for at svigte de internationale arbejdstagerrettigheder, og Marie-Louise Knuppert er bekymret for, at de faglige og sociale punkter forsvinder i en debat, der kun handler om bæredygtighed i en smal forstand, nemlig det ydre miljø.  

Som optakt til Johannesburg-topmødet har hun fået en række kritiske spørgsmål om, hvorfor fagbevægelsen overhovedet skal involvere sig i et verdensmøde, der handler om miljø og bæredygtig udvikling. Ifølge LO-sekretæren ville det være et fatalt svigt, hvis fagbevægelsen droslede ned på sit internationale arbejde:

»Som fagbevægelse er vi en vigtig aktør i bestræbelserne på at omstille verdens produktion og forbrug i en bæredygtig retning. Det er ikke nyt, at vi deltager i debatten såvel på nationalt som internationalt niveau. Også for ti år siden – i 1992 – var vi med på Rio-topmødet sammen med den europæiske og internationale fagbevægelse.«

Hun glæder sig over, at bæredygtighedsbegrebet gennem de seneste ti år har udviklet sig fra først og fremmest at tage afsæt i miljømæssige sammenhænge til også at inkludere to andre dimensioner, nemlig den sociale og økonomiske.

»Miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter i en samlet helhed er i dag omdrejningspunktet for diskussionen om bæredygtighed. Fagbevægelsen deler den brede definition og har derfor også en forpligtelse til at kæmpe for lønmodtagerne. For at sikre en fremtidig bæredygtig udvikling må beskæftigelse og økonomisk vækst ske under hensyntagen til miljømæssige og sociale aspekter,« påpeger hun.

Bæredygtig arbejdsplads

Fagbevægelsens interesse for en bæredygtig udvikling tager udgangspunkt i den bæredygtige arbejdsplads, der ideelt set betyder, at virksomhederne:

  • arbejder systematisk med at nedbringe miljøproblemer og ressourceforbrug.
  • forebygger nedslidning, sygdom og ulykker.
  • tager sociale hensyn over for medarbejderne og det omgivende samfund. Her spiller rummelighed på arbejdsmarkedet samt etnisk og kønsmæssig ligestilling en stor rolle.
  • sætter fokus på medarbejderdeltagelse og kompetence-udvikling.

»Når vi taler om den bæredygtige arbejdsplads, tænker vi i lokale baner, men de globale aspekter må ikke forsvinde. Det er vigtigt, at danske og europæiske virksomheder stiller krav til underleverandører verden over omkring børnearbejde, menneskerettigheder, faglig organisering samt miljø og arbejdsforhold. Virksomheder over alt på kloden må påtage sig et samfundsansvar,« mener Marie-Louise Knuppert.

Arbejdstagere i hele verden må betragtes som både producenter og forbrugere, anfører LO-sekretæren og tilføjer, at set i lyset af globaliseringen er fagbevægelsens opgave større og sværere end nogensinde:

citationstegnHerhjemme har vi demokrati og en god social dialog, men i et internationalt sammenhæng er der brug for en højtråbende og visionær fagbevægelse som drivkraft for en bæredygtig udvikling for almindelige mennesker. MARIE-LOUISE KNUPPERT, LO-sekretær.

»Vi skal forbedre arbejdsforhold på arbejdspladserne, samtidig med at der udvikles bæredygtige produkter og tages hensyn til miljø. Herhjemme har vi demokrati og en god social dialog, men i et international sammenhæng er der brug for en højtråbende og visionær fagbevægelse som drivkraft for en bæredygtig udvikling for almindelige mennesker. Derfor bliver der kamp til stregen i Johannesburg,« siger hun og vurderer, at fagbevægelsen ikke kommer hjem med store sejre, men trods alt får sat faglige rettigheder og virksomhedernes sociale ansvar til diskussion blandt de tunge drenge.