Fagforbund er usynlige på erhvervsskolerne

Af | @GitteRedder

Selv om unge forsvinder ud af fagbevægelsen i et alarmerende antal, viser ny Gallup- undersøgelse, at fagforbundene har sat ungdomsarbejdet på landets erhvervsskoler på vågeblus. I hvert fald har knap halvdelen af de unge på tekniske skoler og handelsskoler ikke været i kontakt med fagforeningerne.

Kun hver anden elev på landets erhvervs- og handelsskoler har været i kontakt med en repræsentant fra en fagforening på skolen. Resten har aldrig set skyggen af en.

Det viser en ny Gallupundersøgelse, som Ugebrevet A4 har fået foretaget. 55 procent af de unge erhvervsskoleelever og lærlinge oplever, at fagforeningerne er synligt til stede på skolerne med oplysningsmaterialer, arrangementer og andre tilbud, men 42 procent af eleverne oplever en usynlig fagbevægelse. 

Selv om det bekymrer fagbevægelsen, at unge forsvinder i et alarmerende antal ud af fagforeningerne, tyder den nye Gallup-undersøgelse altså på, at forbundene alligevel ikke tager ungdomsarbejdet seriøst. For nylig dokumenterede en LO-analyse ellers, at fagbevægelsen de seneste ti år har mistet over 140.000 medlemmer under 30 år. Det svarer til en tilbagegang på ikke mindre end 30 procent i den aldersgruppe.

Alligevel har mange fagforbund tilsyneladende sat ungdomsarbejdet på landets erhvervsskoler på vågeblus og kommer ikke på regelmæssige besøg på erhvervsskolerne. Det kan blive katastrofalt for LO-fagbevægelsen på længere sigt, for det er allerede, mens de unge uddanner sig til smede, tømrere, blikkenslagere eller kokke, at fagbevægelsen skal vise sin nytteværdi.

En stor udfordring

Ungdomsforsker og lektor på Roskilde Universitetscenter, Jens Christian Nielsen, der gennem mange år har beskæftiget sig med unge og fagbevægelsen, siger, at Gallupundersøgelsen peger på en stor udfordring for fagbevægelsen i forhold til de unge.

»Det er klart, at man kan styrke indsatsen og være mere tilstede ude på skolerne. Fagbevægelsen skal ud og demonstrere over for de unge, at de har en praktisk betydning i forhold til praktikpladser, uddannelsernes kvalitet og i forhold til rådgivning,« siger Jens Christian
Nielsen.

Politisk sekretær i Erhvervsskolernes Elevorganisation Alexander Nepper kalder det ærgerligt, at fagforeningerne ikke er mere synlige på skolerne. Han hæfter sig også ved, at der er en tydelig sammenhæng mellem, hvor mange elever der møder fagbevægelsen på skolen, og hvor mange af dem der rent faktisk melder sig ind i en fagforening. Gallupundersøgelsen viser nemlig, at 55 procent af de unge er medlemmer af en fagforening, mens 44 procent angiver ikke at være det.
Den lave organisationsprocent er overraskende i betragtning af, at medlemskab for unge under uddannelse i de fleste forbund er gratis. Men spørger man de unge, om de vil melde sig ind, når de er færdiguddannede og får job, svarer 88 procent ja.

Skal fagbevægelsen så afblæse alarmklokkerne og vente på, at de unge melder sig ind, når de står med svendebrevet i hånden?

»Nej,« siger RUC-forsker Jens Christian Nielsen og fremhæver, at de unge skal kunne se, at fagforeningen har en relevans både ude på skolen og på arbejdspladsen. 

Op på dupperne

Alexander Nepper er enig og fastslår, at fagforbundene skal ud på skolerne for at demonstrere, at de tager ungdomsarbejde alvorligt.

»Fagforeningerne må op på dupperne. Det er vigtigt, at fagforeningerne er synlige andre steder end i skolebestyrelserne. Hvis fagforeningerne vil have velvilje blandt de unge, må de også være mere aktive og udadvendte. Det her viser, at det ikke er de unge, der har vendt fagbevægelsen ryggen, men snarere omvendt. De unge er interesserede i fagbevægelsen, men interessen er ikke gengældt,« siger Alexander Nepper.

I Dansk Metal har man læst skriften på væggen efter et medlemsfald på 25 procent blandt unge under 30 år siden 1996. Metal har oprustet ungdomsarbejdet med fire nyansatte ungdomsagitatorer, hvis hovedopgave er at aflægge alle erhvervsskoler inden for metalbranchen besøg, have kontakt til eleverne mindst tre gange i et uddannelsesforløb og undervejs kunne rådgive i faglige spørgsmål.

»Desværre har nogle lokale afdelinger lænet sig lidt tilbage og ikke prioriteret dialogen med de unge under uddannelse. Det råder de fire agitatorer nu bod på ved i samarbejde med de lokale afdelinger helt systematisk at komme ud på alle skoler. Fremover skulle der helst ikke være nogen svipsere forstået på den måde, at skolerne skal kunne regne med, at Metal kommer,« siger ungdomskonsulent i Metal Daniel Faber Threms.