Fagbevægelsen vil tæmme tigerøkonomier

Af | @GitteRedder

Europæisk og asiatisk fagbevægelse presser på for, at det såkaldte ASEM-samarbejde får øjnene op for social- og beskæftigelsespolitik.

De eksplosive asiatiske »tigerøkonomier« skal tæmmes, så væksten ikke sker på bekostning af arbejdernes ve og vel. Derfor vil europæisk og asiatisk fagbevægelse på et fagligt topmøde i København i slutningen af ugen foreslå, at der etableres en social søjle i det såkaldte ASEM-samarbejde mellem EU-landene og ti asiatiske lande.

LO er værter for det store fagforeningsforum 19-21. september med titlen »Mod en social søjle i ASEM processen«. Godt et halvt hundrede europæiske og asiatiske fagforeningsledere deltager i det faglige forum, der er optakt til det officielle ASEM-møde i København 22.-24. september.

I Asien er en beskæftigelses- og socialpolitik, der tager udgangspunkt i arbejdstagernes rettigheder, en mangelvare. Det betyder grov udnyttelse af arbejdskraften med usle lønninger, lange arbejdsdage og stort set ingen rettigheder, ligesom børnearbejde er udbredt i Asien. Set i europæisk fagbevægelses optik er det helt uacceptabelt, og derfor presser man på for at få arbejdsmarkedspolitik på ASEM’s dagsorden.

»Fagbevægelsen ser gerne, at ASEM-samarbejdet munder ud i mere konkrete projekter, så vores vision er kort og godt at lave en ny social søjle, hvor der kan tages forskellige konkrete initiativer og etableres nye projekter,« fastslår LO-formand Hans Jensen.

Som eksempel nævner han, at den sociale dialog mellem arbejdsmarkedets parter sagtens kunne udvikles i Asien, ligesom de europæiske regeringsledere kunne inspirere til etablering af arbejdstilsyn og tillidsmandsuddannelser i Asien.  

»Ambitionen er at få skabt en mere afbalanceret vækst, hvor hensyn til lønmodtager, arbejdsvilkår og familiepolitik spiller en mere central rolle,« siger Hans Jensen og kalder det ufortjent, at ASEM kun har ry for at være en snik-snak-klub.

»ASEM er det eneste forum, hvor EU og Asien mødes i en politisk dialog, og det er vigtigt for at danne modvægt til amerikansk dominans. Europæisk fagbevægelse vil gerne påvirke ASEM med nogle europæiske værdinormer for arbejdsmarkedet, og hvis vi kan få synliggjort, hvad europæisk arbejdsmarkedspolitik betyder for almindelige menneskers arbejdsliv, og inspirere Asiens politikere til at sætte fokus på en social beskæftigelsespolitik, så er det et fremskridt.« fastslår Hans Jensen.

Ned på jorden

Gæsteforsker på Dansk Udenrigspolitisk Institut med speciale i ASEM-samarbejdet, Yeo Lay Hwee, mener ikke, at fagbevægelsens forslag om en social søjle har mange chancer for at blive ført ud i livet. Hun vurderer, at regeringslederne vil være tilbageholdende med at skabe en social søjle oven i de allerede tre eksisterende søjler i samarbejdet – den politiske dialog, økonomiske emner samt sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige spørgsmål. Til gengæld forventer Yeo Lay Hwee, at fagbevægelsens aktion vil betyde, at sociale og beskæftigelsesmæssige spørgsmål vil blive integreret i de nuværende søjler.

»Den sociale dimension vil komme til at fylde mere i fremtiden, og jeg tror, det er mere gavnligt, at sociale emner bliver diskuteret i forbindelse med økonomiske og politiske spørgsmål frem for i en isoleret søjle,« siger hun og henviser til, at allerede i dag diskuteres miljø- og uddannelsesspørgsmål inden for rammerne af den økonomiske og politiske søjle.

Hun glæder sig over, at fagbevægelsen ligesom flere frivillige organisationer bruger det danske EU-formandskab til aktivt at påvirke ASEM-samarbejdet og gøre opmærksom på nogle problemer.

»I dag er det et eliteprojekt uden offentlig profil, og derfor er det fint, at fagbevægelsen og andre frivillige organisationer forsøger at involvere sig og få samarbejdet ned på jorden og gjort forståeligt for flere mennesker,« siger Yeo Lay Hwee.

Hun finder det »helt forkert at underkende ASEM-møderne«, fordi det er fundamentalt for den globale balance, at EU og Asien har et politisk mødested.

»Det er vigtigt, at to nøglespillere på den globale scene har en vedvarende dialog for at diskutere fælles løsninger på fælles problemer. USA ignorerer en række globale problemer som for eksempel miljøødelæggelser og fattigdom, mens de til gengæld er travlt optaget af terrorbekæmpelse og en mulig krig i Irak. ASEM-møderne er et stort plus for europæiske og asiatiske toppolitikere, fordi de her får lejlighed for uden om USA at lære hinandens synspunkter at kende, hvad enten det handler om en stillingtagen til Irak-krigen, til udviklingsbistand eller miljø,« påpeger hun.

Endelig fremhæver Yeo Lay Hwee, at netop Europa i modsætning til USA kan påvirke Asien til at få øjnene op for den sociale dimension i den økonomiske politik.