Fagbevægelsen må have et globalt udsyn

Af Dennis Kristensen, formand for Forbundet af Offentligt Ansatte.

På langt sigt er der gode penge i at investere pensionsformuerne i selskaber i både Danmark og i den øvrige verden, der er i stand til at inddrage bløde, etiske værdier på lige fod med de hårde økonomiske parametre.

»Når alting snerper sammen og bliver cool og cash, når alt bliver business og noget for noget, så væk mig med jeg ved ikke hvad,« sang Gnags for år tilbage.

Linjerne kan passende – selv om Gnags’ sang handler om noget helt andet – anvendes om den aktuelle debat om investering af lønmodtagernes pensionsopsparing. Der bør ikke være tvivl om, at fagbevægelsen naturligvis ønsker at skaffe medlemmerne den bedst mulige forrentning af deres pensionsopsparing, men der bør heller ikke være tvivl om, at vi naturligvis ønsker at investere med anstændigheden i behold.

Netop for fagbevægelsen er det helt naturligt at investere både pensionsformuer og egne forbundsformuer ud fra både afkastmæssige og etiske holdninger. Det kan være svært at gennemskue ejerforhold og produktionsbetingelser i fjerne lande – men det fritager os ikke for ansvar. Det må aldrig blive holdningen, at det er lige meget, hvor og hvordan der investeres.
Dansk fagbevægelses kerneopgaver er både at skaffe ordentlige løn- og arbejdsforhold og at forsvare og udbygge det danske velfærdssamfund. Men fagbevægelsen må også have et globalt udsyn. Også andre skal have retten til velfærd. Også andre skal have del i de grundlæggende lønmodtagerrettigheder og de øvrige menneskerettigheder.

I de pensionsordninger, der er knyttet til FOA’s overenskomster, og som administreres i Pen-Sam, startede vi helt tilbage i begyndelsen af 1980’erne op med etiske retningslinjer for investeringer, og siden 1986 har der eksisteret sådanne retningslinjer i alle Pen-Sams pensionsordninger.

Retningslinjerne handler blandt andet om at oprette og bevare danske arbejdspladser, om virksomheders miljøbelastning samt om respekt for menneskerettigheder og overholdelse af internationale konventioner om lønmodtagernes rettigheder og arbejdsforhold.

Indholdet i retningslinjerne er fastlagt af medlemsvalgte forsamlinger i den enkelte pensionsordning. Op mod 600 lokalt valgte repræsentanter deltager i medlemsdemokratiet i de seks pensionsordninger i Pen-Sam og beskæftiger sig derigennem med både ydelsessammensætning og investeringer og meget andet. Sammen med pensionsordningernes bestyrelser er de medlemsvalgte repræsentanter garanten for, at der er balance mellem eksempelvis afkasthensyn og etiske holdninger.

Pensionsformuerne skal naturligvis ikke blot strøs ud over verden som solidaritetsbidrag. Det handler om at investere for at få afkast, som sikrer pensionsopsparingens værdi frem til den enkeltes pensionering.

Min pointe er, at der på langt sigt er penge – og også gode penge – i at vælge investeringer i selskaber i både Danmark og i den øvrige verden, der er i stand til at inddrage bløde etiske værdier på lige fod med de hårde økonomiske parametre.

Investering af pensionsopsparing er en langsigtet investering, og i den forstand går både højt afkast og anstændighed hånd i hånd.