VELBEKOMME

Fagbevægelsen alarmeret: Minister udsætter 13-årige for risiko for sexchikane

Af | @MichaelBraemer

Faglige ledere advarer beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) mod at gå videre med sine planer om at lade 13-årige arbejde i restauranter. Risikoen for sexchikane er overhængende, påpeger de. Ministeren råder fagbevægelsen til at ’tage det stille og roligt og trække vejret helt ned i maven.’

Børn skal have lov til at være børn og ikke arbejde blandt fulde mennesker, siger fagforbundet 3F til beskæftigelsesministerens forslag om at tillade helt ned til 13-årige at arbejde på restaurant. 

Børn skal have lov til at være børn og ikke arbejde blandt fulde mennesker, siger fagforbundet 3F til beskæftigelsesministerens forslag om at tillade helt ned til 13-årige at arbejde på restaurant. 

Foto: Mads Claus Rasmussen, Scanpix

Regeringen vil åbne op for, at unge på 13 år kan arbejde i restauranter. Dermed risikerer unge ansatte at møde stærkt berusede gæster og blive udsat for sexchikane. Det kan vi ikke være bekendt over for børn og unge, mener LO-fagbevægelsen.

Fagbevægelsen er alarmeret på grund af nogle ganske få ord i et forslag fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V). Han og regeringen vil have ændret reglerne for, hvad 13-14 årige må, når de har et fritidsjob.   

Beskæftigelsesministeren ønsker, at 13-14 årige skal have lov til, at udføre »lettere ekspedition i forretninger, restauranter med videre.« Det fremgår af et forslag, han har sendt i høring hos Arbejdsmiljørådet, der rådgiver ministeren.

Som det er nu, må 13-14 årige kun arbejde med »lettere ekspedition i mindre forretninger såsom kiosker, bagerbutikker og grøntforretninger.« Det fremgår af en bekendtgørelse om unges arbejde.

Om baggrunden for at udvide unges mulighed for fritidsjob, siger Troels Lund Poulsen (V) til Ugebrevet A4:

»Jeg vil gerne give 13-15 årige bedre vilkår for at få et fritidsjob og kan ikke se, hvad forskellen er på at arbejde i en mindre forretning og på en McDonald’s for at give et eksempel på, hvor de ikke må være i dag.«  

3F frygter sexchikane

Men det er ikke billeder af burgere og cola’er, der dukker op i hovedet på Ulla Sørensen, når hun hører forslaget fra beskæftigelsesministeren om at sætte helt unge fritidsjobbere i arbejde på restauranter. Ulla Sørensen er ansvarlig for det arbejdsmiljøpolitiske område i fagforbundet 3F. 

3F organiserer ansatte på restauranter og cafeer og ved af erfaring, at det er et arbejde, der kan være forbundet med alvorlige arbejdsmiljøproblemer.

»Jeg mener grundlæggende ikke, at børn på 13 år skal kunne tage arbejde i restaurationsbranchen, som beskæftigelsesministerens forslag lægger op til. Generelt skal skolesøgende børn ikke arbejde mere, end de kan i dag,« siger Ulla Sørensen.

Dette er virkelig ikke arbejde, som børn skal udføre. Ulla Sørensen, arbejdsmiljøansvarlig, 3F

Ifølge hende vil de unge, hvis forslaget gennemføres, kunne blive udsat for ekstremt belastende situationer, der i sidste ende vil kunne få store konsekvenser for deres fremtidige liv og arbejdsevne.

»Det er gennem flere undersøgelser påvist, at ansatte specielt i restaurationsbranchen i forbindelse med kundebetjening ofte og gentagne gange oplever at blive udsat for sexchikane. Det skal vi som samfund gøre alt for at undgå, at vores børn bliver udsat for,« siger Ulla Sørensen.

Ikke for børn 

Tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at restaurationsbranchen hører til de brancher, hvor seksuel chikane er et særligt stort problem for især kvinder. Og at der er en klar tendens til, at risikoen for at blive udsat for seksuel chikane vokser, jo yngre man er.

3F’s erfaringer fra utallige sager om sexchikane, vold og mobning tegner også et tydeligt billede af, at det er forbundet med høj risiko at arbejde dér, hvor der sælges alkohol. Og at det stiller meget høje krav til arbejdstagernes evne til at håndtere konflikter og krænkende adfærd fra gæster.   

I bund og grund handler mit forslag om noget så banalt som sund fornuft. Troels Lund Poulsen (V), beskæftigelsesminister

»Jeg er sikker på, at når ministeren ser de undersøgelser, der viser, at det er belastede brancher, så vil han trække forslaget tilbage, for dette er virkelig ikke arbejde, som børn skal udføre,« siger Ulla Sørensen. 

Kritik ude af proportioner

Troels Lund Poulsen mener, at den frygt, 3F fremsætter, er ude af proportioner.

»Det er ikke en ladeport, der bliver lukket op for, at unge nu skal udsættes for sexchikane og meget andet, som jeg ved, at nogle er optaget af, at den her diskussion skal handle om,« siger Troels Lund Poulsen og fortsætter:

»Jeg vil gerne sikre, at unge med fritidsjob arbejder på en fornuftig måde. Og der er allerede i dag et skarpt regelsæt for, hvor meget de må arbejde, og hvornår de må arbejde – defineret helt ned i detaljen,« påpeger han.

Troels Lund Poulsen understreger, at han ikke lægger op til, at unge mellem 13 og 15 år må servere øl eller hård spiritus. Ifølge restaurationsloven er reglerne sådan, at personer under 18 år ikke må være beskæftiget i åbningstiden i serveringslokaler, hvor der serveres stærke drikke, medmindre de er under uddannelse eller uddannet i tjenerfaget.

Jeg er interesseret i, at de unge får lov til at passe deres skole og i øvrigt være børn og unge. Morten Skov Christiansen, næstformand i LO

»Det må de ikke ifølge restaurationsloven, og den kommer jeg ikke til at ændre på. Så det er en anden lov, kritikerne kaster sig over. Deres præmis er forkert. Så jeg synes, de skal tage det stille og roligt og trække vejret helt ned i maven.«

»I bund og grund handler mit forslag om noget så banalt som sund fornuft, hvor jeg synes, at reglerne skal være meget klarere,« siger beskæftigelsesministeren.

LO: Børn skal være børn

Næstformand og arbejdsmiljøansvarlig i LO Morten Skov Christiansen er imidlertid ikke beroliget. Han mener, at ministerens forslag rammer helt skævt.

»Jeg kan ikke se behovet for at udvide de unges arbejdsområde og har heller ikke hørt andre fremføre behovet. Jeg er interesseret i, at de unge får lov til at passe deres skole og i øvrigt være børn og unge,« siger Morten Skov Christiansen og fortsætter:

»Selvfølgelig skal de også have mulighed for at tjene nogle penge ved siden af deres skolegang, men det har de også, som lovgivningen er i dag. Så der er ingen grund til ændringer.« 

Han slår fast, at unge ikke skal have dårlige oplevelser med fritidsjob, der kan være medvirkende til at få dem til at brænde ud i utide. Det finder Morten Skov Christiansen vigtigt i disse tider, hvor kravene til, hvor længe folk skal blive på arbejdsmarkedet, skrues op igen og igen.

»Netop de brancher, som beskæftigelsesministeren har i kikkerten, er særligt udsatte og kan være hårde for unge at arbejde i. For eksempel ved vi, at det vil være svært for unge helt ned til 13 år at skulle navigere i brancher, hvor der serveres alkohol og at kunne sige fra over for folk, der er berusede,« siger han.

Sårbar situation

Det er en sårbar situation, man bringer unge i, når man udvider det område, de skal arbejde i, og lægger mere ansvar over på deres skuldre i al for ung en alder, mener LO-næstformanden.

»Jeg er bange for, at det vil skade dem på den lange bane,« siger Morten Skov Christiansen. 

Et skridt i den forkerte retning

Mette Lykke Nielsen forsker i unges arbejdsmiljø og arbejdsulykker ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet.

Hun hæfter sig ved, at ministeren vil tillade 13-årige at arbejde i større butikker, hvor de i dag kun må arbejde i »mindre forretninger«. Udvidelsen af arbejdssteder er ifølge forskeren et skridt i den forkerte retning. 

Det modarbejder den målsætning, regeringen selv har fastsat ved at gøre unge og nyansattes arbejdsmiljø til et særligt indsatsområde frem mod 2020, påpeger hun.

»Vi har et velreguleret arbejdsmarked, hvor børn og unge er beskyttet af et særligt regelsæt. Så at slække og gå på kompromis med regler det er et skridt i den forkerte retning. I et samfundsmæssigt perspektiv er det utroligt kortsigtet at betragte børnearbejde - som jeg synes vi skal være ærlige og kalde det - som en arbejdskraftressource,« siger Mette Lykke Nielsen.

Unge under 18 år har større risiko end ældre medarbejdere for at blive udsat for arbejdsulykker og få arbejdsskader, understreger forskeren.

Erfaringen er, at jo mere perifert man er tilknyttet en arbejdsplads, desto større er risikoen for skader. Hun henviser til tal fra Arbejdstilsynet, der viser, at risikoen for akut opståede rygskader i forbindelse med løft og skub er størst blandt deltidsansatte, unge og nyansatte.

Underbelyst område

Men mange ulykker blandt de unge bliver aldrig registreret, og det er ifølge Mette Lykke Nielsen forskningsmæssigt underbelyst, hvad sammenhængen er mellem unges ulykker og de rygskader, der opstår hos voksne senere i livet. Men problemet kan være betragteligt, mener hun.

»Jeg tror, at forældre ville være overrasket over, hvad det er for opgaver, unge ofte udfører ude i supermarkederne. Min egen forskning understøtter Jobpatruljens årlige rapporter, der viser, at de i forvejen løfter for meget – meget mere, end de må – og med de større butikker, ministeren ønsker de helt unge skal arbejde i, følger også større lagre og dermed tungere varer at løfte,« siger forskeren.

Er det sådan, at det er værre at løfte en kasse sodavand i en Netto end i en lille forretning? Det har jeg i hvert fald ikke set forskning, der dokumenterer. Troels Lund Poulsen (V), beskæftigelsesminister

Også risikoen for røveri kan være større i store butikker, der ligger inde med større beløb, påpeger hun.

Mette Lykke Nielsen kritiserer samtidig, at oplæringen og opsynet med de unge kan være mangelfuld i butikkerne, hvor det ofte er andre unge, der får pålagt ansvaret for oplæringen af de unge. Det problem bliver ikke mindre af, at de nu skal tage sig af ned til 13-årige.

»Der er et regelsæt, hvor arbejdsgiverne får pålagt ansvaret for at introducere og oplære unge på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Hvad vil det sige? Det må godt præciseres. Ligesom det bør præciseres, hvad er forstås ved ’lettere’ arbejde,« siger Mette Lykke Nielsen.

Fortænkt problemstilling 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen mener, at risikoen - for tungere løft som følge af hans forslag - er en fortænkt problemstilling.

»Er det sådan, at det er værre at løfte en kasse sodavand i en Netto end i en lille forretning? Det har jeg i hvert fald ikke set forskning, der dokumenterer. Der er ikke forskel på, hvor meget de vejer, og der er allerede i dag regler, der beskytter de unge mennesker og minutiøst forklarer, hvad de må have af arbejdsopgaver,« siger han.

Ministeren er dog enig i, at opsynet med de unge og håndhævelsen af reglerne skal være i top.

»Hvis man laver den her udvidelse og skaber nogle vilkår, som jeg synes er mere fair, skal man også sørge for, at de regler, der gælder i den anden ende af lovgivningen, overholdes. Men det er et spørgsmål om håndhævelse og om, hvordan Arbejdstilsynet kontrollerer, at unge mennesker kun arbejder med de opgaver, der er defineret,« siger Troels Lund Poulsen.