Fagbevægelse vil forny kampdagen

Af | @GitteRedder

LO-toppen nedsætter arbejdsgruppe, der har til opgave at modernisere og styrke 1. maj-møderne, så de allerede fra næste år får større gennemslagskraft og bredere appel.

Det er på høje tid at udvikle og modernisere arbejderbevægelsens internationale kampdag 1. maj, mener de otte forbundsformænd og LO-ledelsen, der tilsammen udgør LO’s daglige ledelse. Derfor har de nedsat en arbejdsgruppe, der inden oktober skal udarbejde en rapport med konkrete forslag til, hvordan 1. maj fremover kan styrkes fagligt, politisk og kulturelt.

»Allerede næste år skal fornyelsen af de traditionelle 1. maj-møder være synlig. Meningen er, at 1. maj-møderne skal have større gennemslagskraft og en bredere appel end i dag,« siger formanden for arbejdsgruppen, LO-konsulent Willy Stig Andersen.

Løst anslået holdes der hvert år cirka 700 arrangementer i forbindelse med 1. maj. Der er morgenappeller i socialdemokratiske partiforeninger, formiddagsmøder i fagforeninger, eftermiddagsmøder med politiske og faglige taler, og der er aftenfester. Mange møder skylles ned med rigeligt med våde varer, og det har medvirket til, at 1. maj-møderne i manges øjne har fået et lidt negativt og useriøst præg.

Ambitionen er ifølge Willy Stig Andersen at skabe mere spændende og dynamiske 1. maj-fester med mere faglig-politisk indhold. 

I arbejdsgruppen sidder seks repræsentanter fra LO-sektioner rundt om i landet, og hensigten er at invitere folk udefra – blandt andet fra Roskilde-festivalen og græsrodsorganisationer – til at komme med indspark.

Fornyelsen er også en konsekvens af LO-fornyelsen, der betyder, at LO ikke længere støtter Socialdemokraterne økonomisk. Tidligere har LO og Socialdemokraterne kørt tæt parløb 1. maj, men allerede fra i år har LO produceret sine egne materialer.