Fædrefri barsel

Af Agi Csonka

Går det med den nye barselsorlov, som det gik med den gamle og med børnepasningsorloven, vil det i 95 procent af tilfældene være kvinden, der tager hele orloven. Derfor har vi brug for en fagbevægelse, der målrettet går efter at gøre det lettere for mænd at komme hjem til kødgryderne og for kvinder at komme ud på arbejdspladserne.

Nu er den jo så kommet, den nye barselsorlov, og  på mange måder er den et skridt i den rigtige retning. Først og fremmest er den blevet længere – og det er godt for børnene. Barselsorloven er tillige blevet væsentligt mere fleksibel, og det er i langt højere grad muligt at indrette orloven i forhold til den enkeltes arbejdssituation.

Det er alt sammen mægtig godt for familielivet – men i praksis rigtig skidt for ligestillingen. Hvis det går med den nye barselsorlov, som det gik med den gamle og med børnepasningsorloven, vil det i 95 procent af tilfældene være kvinden, der tager hele barselsorloven. Og hvad så – vil regeringen og mange andre sige. Vi skal da ikke blande os i, hvordan familierne vælger at indrette sig. Det handler om maksimal fleksibilitet og valgfrihed.

Jo, men det er en høj pris, kvinderne betaler for den såkaldte valgfrihed.

Det er stadig kvinderne, der har hovedansvaret for både de store driftsopgaver i hjemmet (købe ind, lave mad, vaske tøj og gøre rent) og den praktiske og følelsesmæssige omsorg i familien. På arbejdsmarkedet har vi stadig uligeløn, og kvinder har ringere arbejdsmiljø og færre udviklings- og karrieremuligheder sammenlignet med mænd. Mange arbejdspladser er stadig indrettet på, at man har »baglandet i orden«. Det vil sige, at man til hver en tid kan stå til rådighed for arbejdspladsens behov – i sikker forvisning om, at man har én derhjemme, der sørger for, at familien trives med eller uden ens tilstedeværelse. Hvor mange kvinder er det lige, der har sådan et bagland? Nej, kvinder er baglandet – og med et års barselsorlov er de ret sikre på at forblive baglandet.

Mange familier hævder, at det er »lettere« at lade moderen tage hele barselsorloven. Det er jo hende, der ammer, og hende der tjener mindst – og måske også hende, der har mest lyst til at »gå hjemme«.

Umiddelbart er det måske lettere – men så får moderen patentet på, »hvad der er godt for barnet«, og det patent kan meget let gå hen og blive et åg. Når barnet er sygt, er det jo ligesom nemmere, at det er mor, der bliver hjemme, og det er også nemmere, at det er hende, der trøster om natten, for hun ved jo lige, hvordan barnet skal tages. Og det er for resten også moderen, der har defineret, at det er meget vigtigt, at babyens tøj matcher, og derfor er det også hende, der giver barnet tøj på om morgenen og i øvrigt sørger for, at de pæne bukser er vasket, og at regntøjet er klar til at blive lagt over i skiftekassen efter weekenden, og at der altid er gummistøvler i den rigtige størrelse og....

Men den nye barselsorlov åbner faktisk muligheder for at få hele tre ting på en gang: Bedre trivsel i familien, mere aktive familiefædre OG øget ligestilling.

Lad os sige, at kvinderne tager de første ni måneder og manden de sidste tre. Så kan det faktisk lade sig gøre for mødrene at have tid til at nyde vidunderet og få ammet færdig. Fædrene kan få lov til, på egne præmisser, at lære barnet at kende og få fornøjelsen af at bryde mødrenes monopol på at vide, hvad barnet har brug for.

Den model ville være hjulpet rigtig godt på vej, hvis dele af den nye barselsorlov var reserveret til mændene. Sådan er det ikke blevet. Det er op til familierne selv at realisere den. Og til fagbevægelsen!

Det er NU, vi har brug for en fagbevægelse, der klart og tydeligt signalerer, at rigtige mænd tager barselsorlov. Som målrettet går efter at gøre det lettere for mænd at komme hjem til kødgryderne og for kvinderne at komme ud på arbejdspladserne. En fagbevægelse, der har ligestilling som en grundlæggende værdi…..

Er der nogen, der er stødt på sådan en fagbevægelse for nylig?