Få kvinder i topfirmaers bestyrelser

Af

Selv om kvinder generelt har fået mere indflydelse i erhvervslivet, så rækker den ikke til bestyrelserne i de store europæiske virksomheder, viser en ny undersøgelse.

Kun 8,9 procent af bestyrelsesmedlemmerne i de største danske virksomheder er kvinder. Alligevel er Danmark et af de lande i Europa, hvor der er flest kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Det viser en ny undersøgelse foretaget af det uafhængige engelske analyseinstitut Ethical Investment Research Service (EIRIS).

EIRIS har undersøgt andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer blandt de 789 største, europæiske virksomheder, og her sidder kvinderne på gennemsnitligt seks procent af bestyrelsesposterne. Jeremy Baskin, forsk-ningschef i EIRIS, siger:

»Til trods for, at kvinder har fået mere indflydelse i de fleste dele af erhvervslivet, er de stadig stærkt underrepræsenterede i direktionslokalet.«

De skandinaviske lande har generelt ry for at være blandt de lande i verden, hvor ligestilling mellem mænd og kvinder har haft de bedste vilkår. Den tendens bekræftes i EIRIS-undersøgelsen. Tallene imponerer dog ikke leder af Center for Ligestillingsforskning, Karen Sjørup.

»Andelen af kvinder i bestyrelserne skal op omkring 25 til 30 procent, før de udgør et kvalificeret mindretal, og man skal op på 40 procent, før at man kan tale om, at der er nogen form for balance,« siger hun.

Årsagen til, at der er så få kvindelige bestyrelsesmedlemmer, mener Karen Sjørup, skal findes i det faktum, at det stadig er »de gamle mænds netværk«, som er styrende for rekruttering af medlemmer til de store virksomheders bestyrelser.

I Norge er man gået drastisk til værks for at nå en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i bestyrelserne. Hvis de store, norske virksomheder ikke i 2005 selv har placeret kvinder på 40 procent af samtlige bestyrelsesposter, har regeringen besluttet at indføre kvoter. Og i Sverige overvejer regeringen at tage samme skridt. Karen Sjørup er som udgangspunkt skeptisk over for en sådan løsning, men erkender, at det kan være sidste udvej.

»I Norge og Sverige er der tradition for topstyring. Det er der ikke i Danmark. Derfor vil der være megen modstand mod lovgivning på dette område. I stedet bør man operere med nogle specifikke fremtidige mål. Et passende mål vil være, at andelen af kvinder i de danske firmaers bestyrelser skal være 40 procent i 2010. Hvis virksomhederne så ikke handler efter denne målsætning, kan løsningen være at true med lovgivning på området.