EU-strategi for samfundsansvar

En ny strategi fra EU-kommissionen skal overbevise virksomheder om, at det er lønsomt at opføre sig ordentligt og udvise socialt ansvar.

Virksomheder må tænke længere end til overskud og udbetalinger til aktionærer. De har et ansvar over for ansatte og også over for miljøet og det samfund, de er en del af, mener EU-Kommissionen, der spiller ud med en strategi for virksomhedernes sociale ansvar, den såkaldte CSR.

Strategien kommer samtidig med, at store dele af erhvervslivet er plaget af den ene skandale efter den anden om direkte svindel med regnskaber. EU-kommissær Erkki Liikinen lægger vægt på, at tanken bag CSR er, at virksomhederne skal opføre sig ordentligt og indse, at de har en interesse i det.

»Virksomhedernes sociale ansvar og ordentlig ledelse er to sider af samme sag. At snyde med dit sociale ansvar og ansvaret over for miljøet er lige så slemt som at snyde med dine overskud,« siger Errki Liikinen.

Han mener, at store som små virksomheder må finde en balance mellem økonomiske interesser, samfundsmæssige eksperimenter og krav til miljø.

»Finder de balancen, kan virksomhedernes sociale ansvar på lang sigt øge konkurrenceevnen, forbedre et erhvervsvenligt klima i samfundet og forbedre miljøet,« siger Erkki Liikinen, der mener, at EU-landene dermed kommer nærmere målet om at gøre regionen til den mest konkurrencedygtige i verden inden år 2010 og samtidig styrke et bæredygtigt samfund.

En række store, multinationale firmaer har i flere år arbejdet med CSR i et særligt forum. Kommissionen vil have samarbejdet udvidet og have de små og mellemstore virksomheder med. Nye netværk skal oprettes, og virksomhederne skal lære af hinandens erfaringer.

Oplægget fra Kommissionen bygger på, at virksomhederne selv udvikler ansvaret. Der er ingen forslag til love eller pålæg. Men Kommissionen lægger op til, at virksomhederne udvikler særlige adfærdsregler og også særlige mærkater på varer, så forbrugerne ved, at firmaet lever op til krav om en ordentlig adfærd.

Til en ordentlig adfærd hører, at de overholder en række internationale konventioner som forbud mod børnearbejde, de ansattes ret til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger. Derfor vil Kommissionen have samfundsansvaret med i EU’s politik over for lande i den øvrige verden. Også uddannelse af medarbejdere ligger i Kommissionens strategi for en god adfærd.

Af Peder Munch Hansen, munch@lo.dk