EU støtter aftaler om arbejdstid

Af Peder Munch Hansen, NET-Redaktionen.

Det er i orden at gennemføre et EU-direktiv om arbejdstid via kollektive aftaler, men ikke at en brite ved ansættelsen skriver under på en arbejdsuge på mere end 48 timer, understreger EU-kommissær.

EU-kommissionen vil fremover støtte, at direktiver om eksempelvis arbejdstid kan omsættes til nationale regler via kollektive aftaler. EU-kommissionen har tidligere truet Danmark med en sag ved EF-domstolen, fordi det nuværende direktiv blev omsat gennem aftaler mellem arbejdsmarkedets parter og ikke gennem en lov, der gælder for alle.

Men den sag er nu død, og en kommende revision af direktivet ventes at give parterne større mulighed for at omsætte et nyt direktiv til nationale regler. EU-kommissær Anna Diamantopoulou fremhæver, at Danmark ikke er det eneste land, der har været i kommissionens søgelys.

10 andre lande har efter kommissionens opfattelse ikke implementeret direktivet korrekt.

»Når 11 EU-lande har haft problemer med implementeringen, så er der noget, der tyder på, at vi må have en mere fleksibel ordning næste gang,« siger Anna Diamantopoulou til NET-Redaktionen.

Hun har stor respekt for det danske arbejdsmarked og netop det forhold, at arbejdsmarkedets parter selv løser en række opgaver.

»Så det kan netop blive den vej, vi skal gå,« siger Anna Diamantopoulou.

EU-kommissæren har haft samtaler med den britiske regering, fordi briterne har gennemført en række undtagelser fra direktivet. Omkring tre millioner briter arbejder over 49 timer om ugen, selv om direktivet om arbejdstid sætter grænsen ved 48 timer. I dag skriver britiske lønmodtagere ved deres ansættelser under på, hvor lang arbejdsugen er. Og det kan i masser af tilfælde være mere end de 48 timer. Men det er ikke den slags partsaftaler, Anna Diamantopoulou lægger op til.

I en række tilfælde har lønmodtagerne sat navn på ansættelsesbeviset under pres eller uden at kende de egentlige arbejdsforhold. Derfor er det efter Anna Diamantopoulous mening ikke en gyldig måde at omgå direktivet om arbejdstid på.

Den britiske regering har under møder med hende forklaret, at den overvejer at involvere arbejdsmarkedets parter i egentlige aftaler. Og den vej støtter Anna Diamantpoulou den britiske regering i at vælge.