EU sætter ind mod sex-chikane

Af munch@lo.dk

40-50 procent af alle kvinder i EU kender til sex-chikane. Virksomheder skal i fremtiden føre en politik mod problemet på arbejdspladserne.

Kvindelige betjente, ambulanceførere og sygeplejersker hører til de mest udsatte for sex-chikane på arbejdspladser. Ni ud af ti kvindelige betjente i Storbritannien kender til problemet, og næsten lige så mange kvinder i sundhedssystemet føler sig krænket, viser en række undersøgelser, EU-Kommissionen har samlet om sex-chikane i 11 EU-lande.

Værst er forholdene tilsyneladende i Østrig, hvor over 80 procent af kvinderne finder, at de har været udsat for sex-chikane. I Danmark er det til gengæld blot 11 procent af kvinderne, der føler sig udsat for den seksuelle chikane. Men i EU skønnes det, at op mod hver anden kvinde kender til problemet.

Den græske EU-kommissær, Anna Diamantopoulou, der selv blev udsat for seksuel chikane på sin første arbejdsplads, har i to år kæmpet for, at EU fik regler for virksomheders ansvar i forbindelse med sex-chikane.

Onsdag aften bar kampen frugt, da et forligsudvalg mellem Europa-Parlamantet og ministrene i Rådet ikke kun blev enige om en definition på sex-chikane, men også, at virksomheder skal føre en politik mod sex-chikane.

Sex-chikane er således en del af et generelt direktiv om ligestilling på arbejdspladserne, som forligsudvalget nåede frem til, efter arbejdsministrene i første omgang havde afvist en række krav fra parlamentet. Og det forlig er Anna Diamantopoulou tilfreds med.

»Sex-chikane, som i dag ikke optræder i medlemslandenes lovregler, får nu endelig et navn,« siger Anna Diamantopoulou.

Virksomheder kan blive idømt bøder, hvis de ikke fører en ligestillingspolitik og forholder sig til sex-chikane. I en konkret sag skal virksomheden bevise, at den har gjort noget for, at problemet ikke opstod – for eksempel gennem en generel oplysningskampagne.

Sex-chikane kan være omgangstone, fløjten eller de mere eller mindre provokerende pin-up-billeder, der er på arbejdspladser. Og så de direkte berøringer eller befamlinger, mange føler sig generet af.

Seksuelle hentydninger og klamme vittigheder er udbredt også i Danmark, hvor 66 procent af dem, der føler sig krænket, netop nævner vittighederne som et problem. Men den fysiske kontakt er det største problem. Hele 90 procent af de krænkede i Danmark nævner også de ufrivillige berøringer.