EU sætter fokus på svage medarbejdere

Af Dorte Monggaard

NKT er en af de danske arbejdspladser, der er gået i spidsen med at praktisere virksomhedernes samfundsansvar. Ny kampagne sættes i gang under det danske EU-formandskab.

En virksomhed bliver ikke bedømt på, hvad den gør for de stærkeste medarbejdere, men på hvad den gør for de svageste.

Sådan beskriver fællestillidsrepræsentant i NKT, Jørgen Bjergskov Nielsen, sin opfattelse af virksomhedernes samfundsansvar. Det er et begreb, som han selv har været med til at give indhold på NKT Cabels i Asnæs. Men også EU og det danske formandskab vil i den kommende tid sætte fokus på, hvordan virksomhederne kan bidrage til en positiv samfundsudvikling ved at påtage sig et konkret ansvar både socialt, uddannelsesmæssigt og i forhold til miljø og etik.

EU-Kommissionen vil 2. juli offentliggøre en køreplan for, hvordan virksomhedernes samfundsansvar kan blive et gennemgående tema på de europæiske arbejdspladser i de kommende år. Men en række danske virksomheder er nået langt især på det sociale område i et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, men også med de lokale myndigheder.

Et godt eksempel er kabelfabrikken i Asnæs, som med sine 425 ansatte er den største arbejdsplads i Nordvestsjælland og dermed meget synlig i lokalsamfundet. Der har gennem årene været satset stort på uddannelse og udvikling af medarbejderne, som selv står for dele af produktionen via selvstyrende grupper. Virksomheden er ISO 14.000-certificeret og tilsluttet LO’s projekt »Den bæredygtige arbejdsplads«. Og senest er der et nyt initiativ sat i gang i samarbejde med det sociale koordinationsudvalg for at styrke fastholdelse og udvikling på det sociale område.

Forebygge og fastholde

»Det er svært at skaffe medarbejdere. Derfor er vi meget opsat på at fastholde dem, vi har, selv om de har nedsat arbejdsevne. Det bedste er jo, hvis vi bliver bedre til at forebygge nedslidning, inden skaderne opstår,« siger Jørgen Bjergskov, som også mener, at der skal være plads til at tage folk ind udefra og opkvalificere dem til job i virksomheden.

Senest er der oprettet et lokalt netværk af virksomheder med NKT i spidsen, som har gennemført et fælles uddannelsesforløb for tillidsfolk og repræsentanter for de tre Odsherred-kommuner og AF. Det betyder blandt andet, at der nu holdes rundbordssamtaler på virksomhederne, hvis der er medarbejdere, der begynder at få problemer. Og hvis der ikke kan skaffes plads på den ene virksomhed, kan der måske på den anden, bemærker Jørgen Bjergskov. »Vi har folk, der ikke kan tåle at gå på skiftehold. Og hvis vi ikke kan finde et job på særlige vilkår, kan det måske lykkes et af de andre steder,« tilføjer han.

Kvoteordninger for handicappede, som det kendes på NKT’s østeuropæiske afdelinger, er han ikke tilhænger af.

»Det handler ikke om opbevaring, men om at folk skal lave noget meningsfuldt,« fastslår Jørgen Bjergskov, der også er med i NKT’s europæiske samarbejdsudvalg.

Nej til børnearbejde

I EU-sammenhæng tolkes begrebet samfundsansvar meget bredt. Foruden det rummelige arbejdsmarked lægger EU også vægt på, at virksomhederne opkvalificerer og uddanner deres medarbejdere – ikke kun af hensyn til arbejdspladsens behov, men også i forhold til samfundets interesser.

Arbejdsmiljøet og påvirkningen af det ydre miljø – lokalt og globalt - indgår også i det samlede ansvar, og dertil kommer en række etiske krav, som presser sig mere og mere på. Det er ikke mindst forbrugerne, som ønsker, at de varer, de køber, ikke er fremstillet ved hjælp af børnearbejde, tvangsarbejde eller under slaverilignende forhold.

På fredag arrangerer LO og CO Industri en konference om virksomhedernes samfundsansvar i samarbejde med Dansk Industri, Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Beskæftigelsesministeriet. Her vil to andre danske virksomheder – Grundfos og Danisco – fortælle om deres erfaringer med at tage et bredt socialt ansvar.

EU-Kommissionen lægger op til, at debatten om det samfundsmæssige ansvar skal fortsætte frem til 2004. Startskuddet til kampagnen affyres i forbindelse med en fælles EU-konference arrangeret af Beskæftigelsesministeriet 21.-22. november i Helsingør. Her vil der blandt andet blive nedsat et særligt forum med repræsentanter for medlemslandene og arbejdsmarkedets parter, som skal komme med ideer og input til aktiviteter, der kan omsætte tankerne om ansvarlighed i praksis på de europæiske arbejdspladser.