EU-parlament strammer arbejdstidsregler

Af Peder Munch Hansen, NET-Redaktionen

EU-landene skal ikke kunne sætte sig ud over reglerne om 48-timers arbejdsuge. Til gengæld får de længere overgangsordning, foreslår Europa-Parlamentet.

Europa-Parlamentet lægger op til stramninger af regler om en 48-timers arbejdsuge. Parlamentet vedtog i den forløbne uge på sin samling i Strassbourg, at det skal være slut med landenes mulighed for at sætte sig ud over reglerne. Parlamentets venstrefløj måtte dog slække på kravet om et totalt stop for at få et klart flertal for forslaget.

»Vi lægger nu op til, at der kan blive en lang overgangsordning og vil samtidig have undersøgt, hvor mange der i dag arbejder mere end de 48 timer,« siger Socialdemokraternes medlem af parlamentet Helle Thorning-Schmidt.

Betænkningen blev vedtaget med 370 stemmer for og blot 116 imod. Parlamentet er kommet med sin betænkning, uden at EU-kommissionen er spillet ud med forslag til ændringer af det direktiv, der i dag fastsætter reglerne for arbejdstid. Kommissionen arbejder på ændringer af direktivet. Helle Thorning-Schmidt finder det derfor afgørende, at et stort flertal står bag parlamentets forslag.

»Dermed er det en klar udmelding til kommissionen om, i hvilken retning ændringerne skal gå,« siger Helle Thorning-Schmidt.

Parlamentet lægger også op til, at særlige problemer med især lægers vagtordninger bliver løst.

To EF-domme har skabt røre i sundhedsvæsener i en række lande, fordi domstolen finder, at lægernes lange vagter tæller som arbejdstid, selv om de kun er på arbejde som en form for beredskab.