EU-faglig kritik af Danmark

Af Peder Munch Hansen

Danmark har som formandsland et ansvar for at fremme EU-direktiv om vikararbejde, mener EFS, som har klaget til beskæftigelsesministeren over, at Danmark overser emnet.

Det danske EU-formandskab gør ikke nok for at fremme et direktiv om regler for vikararbejde, mener Emilio Gabaglio, generalsekretær for den europæiske faglige samarbejdsorganisation EFS. Han har direkte klaget til beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) over, at punktet kun var til orientering, når arbejds- og beskæftigelsesministrene i EU mødes 8. oktober, og at det end ikke var på den foreslåede dagsorden for ministrenes møde i december.

»Jeg har nu fået et svar, og ministeren lover at ændre dagsordenen, hvis det er muligt at komme videre frem mod enighed mellem ministrene,« siger Emilio Gabaglio.

Han erkender, at der er stor splid mellem landenes ministre om forslaget. Parterne på det europæiske arbejdsmarked kunne heller ikke blive enige om regler og opgav at forhandle. Siden kom EU-Kommissionen med et forslag, som netop har været behandlet i Europa-Parlamentets udvalg og kommer op i selve parlamentet i oktober. Dermed er Europa-Parlamentet kommet langt i sin behandling, mens ministrenes folk stadig diskuterer i arbejdsgrupper.

Et af problemerne er en bestemmelse om, at reglerne for vikararbejde træder i kraft, når vikarerne arbejder i over seks uger hos en arbejdsgiver. Nogle lande som Storbritannien ønsker en endnu længere frist. Andre trækker i den anden retning.

»Jeg er da godt klar over, at landene er meget uenige. Men det er de jo oftest. Så må et formandsland skære igennem og komme med et kompromis,« siger Emilio Gabaglio.

Europa-Parlamentet arbejder blandt andet med et kompromis, der siger, at en arbejdsgiver ikke kan udnytte fristen på seks uger ved blot at ansætte samme vikar nogen tid efter.

Over to millioner lønmodtagere arbejder som vikarer i EU-landene. I Danmark er den særlige form for arbejde endnu ikke udbredt. Frankrig og Storbritannien tegner sig for over halvdelen af vikararbejderne.