EU-analyse uden større effekt

Af Poul Thøis Madsen, specialkonsulent, Nordjyllands Amt

»EU-milliarder uden større effekt« kunne man læse i ugebrevet nummer 26. Denne konklusion nåede Torben K. Andersen frem til ved at interviewe Jens Blom-Hansen og øjensynligt også læse hans nye bog om EU’s strukturpolitik.

Torben K. Andersen skal roses, fordi han i modsætning til mange journalister faktisk har læst en forskers bog. Men han skal have ris for ikke at gengive dens resultater godt nok. Mere alvorligt må Blom-Hansen finde sig i kritik af at udtale sig om noget, han ikke har undersøgt.

Blom-Hansens ærinde i bogen er at undersøge opgavefordelingen mellem EU og de enkelte medlemsstater. Om de økonomiske effekter skriver han derimod, at de er »meget vanskelige at forholde sig til« (side 75). At han alligevel kan få sig til at skrive, at der »ikke er nogen klar økonomisk effekt« (side 12), skyldes ikke analysen, men en sært glidende og uvidenskabelig skrivestil.

Jens Blom-Hansen har analyseret ét by-projekt støttet af EU i Århus til i alt 90 millioner kroner.

Analysen peger på, at projektet formentlig var gennemført i samme omfang og med samme indhold uden EU-støtte. Og når der er overlapningsproblemer med det projekt, er det nok også tilfældet med alle andre projekter støttet af EU. En evaluering af det såkaldte mål 4 program, som vi nok er mange, der knap kender, peger i hvert tilfælde på samme konklusion.

At EU’s milliarder i Danmark især er givet til de langt større og mere velkendte Mål 2 og Mål 3 programmer, anfægter hverken Jens Blom-Hansen eller journalisten. Til Jens Blom-Hansens forsvar må man sige, at han faktisk også har kigget lidt på de programmer og er nået frem til, at de har nogenlunde de samme målsætninger, som man har i den danske regionalpolitik. Slemt hva’? Ja, både EU og Danmark vil blandt andet gøre noget ved arbejdsløsheden!