Etiske investeringer betaler sig

Af Research Peter Madsen

Det er en udbredt antagelse, at etiske investeringer er dårlige investeringer. Undersøgelser viser derimod, at markedet belønner virksomheder, der tænker etik ind som en risiko.

Når nogle af lønmodtagernes pensionskasser ikke udvikler deres etiske profil, skyldes det i høj grad, at de tvivler på, om de etisk korrekte investeringer er økonomisk rentable. Holdningen er ganske enkelt, at kunderne i eksempelvis PensionDanmark og Industriens Pension har et pensionsefterslæb, og derfor skal der satses benhårdt på afkastet.

Men adskillige undersøgelser viser, at der ikke er modsætning mellem etisk investeringsprofil og højt afkast. Undersøgelser foretaget af finansielle aktører viser, at etisk funderede selskaber over en længere periode ikke giver dårligere afkast. En helt ny undersøgelse fra analyseinstituttet Institute of Business Ethics i London, der har analyseret kursudviklingen for et stort antal britiske virksomheder i perioden 1997-2001, når frem til, at virksomheder med en etisk politik er en bedre investering end virksomheder uden. 

Samme resultat er cand.merc.fir. Kim Christensen fra Handelshøjskolen i København nået frem til. Sidste år foretog han en prisvindende analyse, der viste, at de virksomheder på børsen i London, der af forskellige investeringsforeninger var blåstemplede som etisk ansvarlige, klarede sig markant bedre end virksomheder med etisk usikkerhed i kølvandet på de store kursudsving, som 11. september bragte med sig. Og forklaringen er ifølge Kim Christensen enkel:

»En virksomheds evne til at tjene penge afhænger af dets evne til at forudse risici. Det gælder forbrugernes luner, råvarepriser, men også etiske risici såsom dårlig omtale i forbindelse med sager om eksempelvis underbetaling. Når en virksomhed tilstræber at opføre sig etisk ansvarligt, er det et udtryk for en mere avanceret risikobevidsthed end virksomheder, som ikke tænker etiske dimensioner ind i deres forretningsstrategi. Derfor viser undersøgelserne en tendens til, at virksomheder med en klar etisk politik klarer sig bedre. Det er dybest set et pejlemærke for, om virksomheden er veldreven,« siger han.

I Storbritannien og USA er udbredelsen af etiske eller bæredygtige investeringsforeninger, som det hedder i de lande, langt mere udbredt end i Danmark og resten af Norden. I USA er der omkring 230 fonde med en beholdning på 2.320 milliarder US dollars, der har en etisk investeringsprofil.