Erhvervsministeren sylter undersøgelse af sit ministerium

Af

I halvandet år har regeringen lovet en undersøgelse af Finanstilsynets svigt forud for Roskilde Banks krak. Var undersøgelsen blevet færdig til tiden, kunne den have medført styrket finanstilsyn og måske forebygget Amagerbankens krak, påpeger økonom. Jurist rejser tvivl om ministerens habilitet, og oppositionen klager over nøl.

EFTERSYN Når Folketinget i næste måned modtager en afsluttet advokatundersøgelse om en krakket bank med tab i milliardklassen, er det ikke Amagerbanken, men Roskilde Bank der står i overskriften. I halvandet år har Folketinget nemlig ventet på en uvildig undersøgelse af Finans­tilsynets og Økonomi- og Erhvervsministeriets stærkt kritiserede rolle i Roskilde Bank-krakket. Undersøgelsen blev lovet af tidligere økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (K) i august 2009 oven på Rigsrevisionens skarpe kritik af Finanstilsynets rolle forud for Roskilde Banks krak. Her slog Lene Espersen fast, at ansatte i Finanstilsynet endda risikerede et retsligt efterspil.

»Det er generelt min opfattelse, at Finanstilsynet laver et solidt og professionelt stykke arbejde, men når der rejses så alvorlige kritikpunkter som her, så er der behov for at se nærmere på, om og i hvilket omfang det skal have konsekvenser.«

I december 2009 fulgte Lene Espersens afløser på posten Brian Mikkelsen (K) op med en garanti om, at advokatundersøgelsen var afsluttet inden udgangen af 2010. Men i januar lød beskeden fra Brian Mikkelsen imidlertid, at undersøgelsen først ventes til marts.

Vil bevare glansbillede

Finn Østrup, professor ved Copenhagen Business School, CBS, beklager, at regeringen endnu ikke har fået sat punktum i sagen om Roskilde Bank:

»Det er dybt kritisabelt, at ministeren har brugt så længe på at få undersøgelsen afsluttet. Men regeringen har aldrig vist interesse for at komme til bunds i Roskilde Bank og de dele af den øvrige banksektor, der har praktiseret risikable ejendomslån. Man har ikke ønsket at forstyrre glansbilledet af landets økonomi.«

Finn Østrup peger samtidig på, at Finanstilsynet med Amagerbankens krak igen ser ud til at have spillet en uheldig rolle med slap kontrol af banken.

»Havde vi fået undersøgelsen for et halvt år siden, kunne vi have haft en debat om Finanstilsynets rolle, inden Amagerbanken krakkede. Undersøgelsen kunne måske endda have fremprovokeret et mere aktivt finanstilsyn eller krav fra politisk side om konkrete initiativer inden statsgarantierne. I stedet endte staten med at lange 13,5 milliarder kroner i garantier over disken uden at kende Amagerbankens grundlag,« siger professoren med henvisning til den statsgaranti, Amagerbanken fik så sent som i sommer.

Også Socialdemokraternes Morten Bødskov ærgrer sig.

»Det kan ikke afvises, at undersøgelsen kunne have skabt en debat om Finanstilsynet, men det er naturligvis svært at spå om. Det er dog klart, at Brian Mikkelsens advokatundersøgelse kommer for sent.«

Brian Mikkelsen (K) afviser i et skriftligt svar til Ugebrevet A4, at undersøgelsen kunne afsluttes hurtigere.

»Det har desværre ikke været muligt for advokaten at færdiggøre undersøgelsen inden udgangen af 2010 navnlig på grund af det omfattende materiale, der indgår i undersøgelsen.«

Ministeriets rolle under lup

Finanstilsynets fremmeste opgave er at vurdere, om bankerne har tilstrækkelig kapital på kistebunden. I tilfældet Roskilde Bank hejste Finanstilsynet advarselsflag flere gange, men ifølge Rigsrevisionen undlod samme tilsyn i flere tilfælde at følge op på udstedte krav. Finn Østrup håber at få klarlagt, hvilken politisk indflydelse Økonomi- og Erhvervsministeriet øvede over for Finanstilsynet:

»Vi ved, at Finanstilsynet var klar over, at Roskilde Banks kreditpolitik var for lemfældig. Men hvorfor greb Finanstilsynet ikke ind? Var Finanstilsynet under pres oppefra, fra økonomi- og erhvervsministeren, for ikke at gribe ind? Med alle disse spørgsmål er det naturligvis ærgerligt, at ministeriet ikke har sørget for at få undersøgelsen afsluttet til tiden.«

Netop Økonomi- og Erhvervsministeriets viden om Roskilde Bank er årsagen til, at advokatundersøgelsen også skal afdække forholdene i ministeriet. Professor ved Københavns Universitet Steen Rønsholdt understreger, at han ikke har konkret kendskab til undersøgelsen. Han finder det dog påfaldende, at ministeren overskrider sin egen tidsfrist for en undersøgelse, der netop også kigger på ministeriets egne forhold.

»Såfremt ministeriet selv har forhold, der skal undersøges, kan det give anledninger til habilitetsovervejelser, at ministeriet selv har haft til opgave at bestille undersøgelsen.«

Brian Mikkelsen (K) fastholder imidlertid, at han har handlet i fuld overensstemmelse med Justitsministeriets praksis.

»Det er ikke mig som minister, der leder undersøgelsen. Undersøgelsen bliver udført af en advokat, og advokaten, der forestår undersøgelsen, arbejder fuldstændig uafhængigt og adskilt fra Økonomi- og Erhvervsministeriet,« skriver Brian Mikkelsen.

Steen Rønsholdt mener imidlertid, at Brian Mikkelsen (K) kunne have forebygget kritikken og fra begyndelsen flyttet ansvaret for undersøgelsen til et andet ministerium.

»Økonomi- og Erhvervsministeriet var ikke nødvendigvis det bedste sted at placere undersøgelsen,« siger han.

Ifølge Morten Bødskov (S) viser sagen, at en kommende undersøgelse af Amagerbanken-krakket bør placeres hos en uafhængig part.

»Ministeriets tvivlsomme rolle er blot endnu en grund til, at den nye undersøgelse ikke må ledes af Brian Mikkelsen. Man kunne eksempelvis sætte Det Økonomiske Råd (de økonomiske vismænd red.) til at stå for den. Dermed kunne man også sikre den faglige ekspertise, som det kræver at klarlægge bankkrak.«

Forfremmelser

Siden Roskilde Bank krakkede, er både daværende direktør Henrik Bjerre-Nielsen og daværende vicedirektør Peter Sylvest Larsen i det kritiserede Finanstilsynet blevet ansat i Finansiel Stabilitet, statens selskab for krakkede banker. Her er de i dag henholdsvis direktør og særlig juridisk sagkyndig. Henrik Bjerre-Nielsens nye direktørløn i Finansiel Stabilitet er med 2,4 millioner kroner årligt et godt stykke over statens højeste embedsmandslønninger.

At Økonomi- og Erhvervsministeriet har ladet Finanstilsynets direktion forfremme samtidig med, at selvsamme personer spillede en hovedrolle i det stærkt kritiserede tilsyn med Roskilde Bank, undrer professor Steen Rønsholdt:

»Det kunne se ud, som om Økonomi- og Erhvervsministeriet har ladet Henrik Bjerre-Nielsen udpege som direktør i Finansiel Stabilitet på forventet efterbevilling. Man udpeger altså med en forventning om, at der ikke ville fremkomme yderligere kritik af netop Finanstilsynets ledelse. Så det er en sjov form for forfremmelse.«

Steen Rønsholdt undrer sig også over, at Brian Mikkelsens (K) advokatundersøgelse er gennemført uden afhøringer af hovedpersonerne i ministeriet og Finanstilsynets ledelse på trods af Rigsrevisionens kritik.

»Det er svært at forstå, hvorfor ministeriet lagde disse begrænsninger for undersøgelsen. Hvis man er interesseret i at få oplyst så meget som muligt, er det jo netop oplagt at give mulighed for afhøringer.«

Morten Bødskov (S) havde også gerne set, at undersøgelsen omfattede afhøringer.

»Vi kunne desværre ikke samle flertal for et krav om, at afhøringer skulle indgå. Det ville have givet et mere grundigt resultat.«

Undersøgelser overser krisetegn

I sidste uge meddelte Brian Mikkelsen (K), at også Amagerbanken skal kulegraves gennem netop en advokatundersøgelse. Professor ved CBS Finn Østrup mener imidlertid, at både ministeriets og Finansiel Stabilitets hidtidige brug af advokatundersøgelser af den lange række af krakkede banker har været fejlslagen.

»Amagerbanken er et glimrende eksempel på en række eklatante brølere begået af både Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet. Men der er næppe foregået noget ulovligt. Derfor er det helt misforstået, når Brian Mikkelsen nu kommer rullende med endnu en advokatundersøgelse. Advokatundersøgelserne har siden finanskrisens start været brugt til at pege fingre ad enkeltpersoner. Alligevel står vi her to et halvt år senere igen med endnu en sag, hvor Finanstilsynet har svigtet. Der er derfor ingen vej uden om en grundig samlet udredning.«

Også Morten Bødskov (S) vil have en langt mere omfattende undersøgelse af Amagerbanken, end hvad Brian Mikkelsen (K) lægger op til.

»Vi vil have en undersøgelse af Finanstilsynet, Finansiel Stabilitet, Amagerbankens revisor og selve ministeriet. For det giver ikke mening kun at forholde sig til bankens ledelse, når så mange parter har været involveret i banken,« siger han.