Erhvervsinteresser ud af universiteterne

Over 100 studerende besatte i sidste uge Københavns Universitet. En af dem var Michael Hunnicke Jensen, talsmand for det internationale studenternetværk Reclaim Your Education, som stod bag aktionen i protest mod erhvervslivets indflydelse og mangel på demokrati på universiteterne. A4 har bedt om en forklaring.

INTERVIEW Er det ikke lidt gammeldags og fantasiløst at besætte universitetet?

»Det mener vi ikke. Vi blokerede centraladministrationen, så ledelsen ikke kunne møde på arbejde. Derved greb vi konkret ind dér, hvor problemet ligger: Nemlig hos rektoratet, som er symbol på den dybt bekymrende markedsstyring af universiteterne, som foregår.«

Studenteroprøret har 41 år på bagen, og det samme har metoden med at besætte rektors kontor. Kunne I ikke finde på noget nyt og mere moderne?

»Jeg synes ikke, det er gammeldags. Det er et effektivt middel til at ramme præcist, og vi er nødt til at bruge aktivistiske metoder for at italesætte vores kritik og at pege på, hvem der er de ansvarlige.«

I gør oprør mod markedsstyring, men hvad er der galt med at uddanne studerende til at få et job?

»Det er der ikke noget galt i. Men vi sætter spørgsmålstegn ved, om samfundet har brug for uddannelser og forskning, som defineres ud fra snævre erhvervsinteresser. Vi mener, at universitetet skal være uafhængigt af markedet.«

Skal I ikke uddannes til at opfylde de behov, der er i det samfund, som finansierer jeres dyre uddannelser?

»Vores uddannelser skal i den grad have relevans for samfundet. Der er brug for højtuddannede mennesker med en kritisk tilgang til det samfund, de skal ud i, og derfor skal universiteterne udfordre gængse sandheder. Vi ser det modsatte ske. Et flertal i universitetets bestyrelse kommer fra erhvervslivet, virksomheder får lov at diktere, hvad der forskes i, og uddannelserne skræddersyes til direkte profit for erhvervslivet frem for at have fokus på, hvad samfundet behøver.«

Alle andre uddannelser skal tunes til virkeligheden – men det skal altså ikke gælde for universiteterne?

»Jeg mener ikke at denne direkte markedsstyring skal gælde nogen steder i uddannelsessystemet. Ingen har gavn af, at markedet på den måde er drivkraften.«

Hvad er så løsningen?

»Der er behov for en ny kontrakt mellem universiteter og samfund. Samfundet skal beslutte, hvor mange midler universiteterne skal have. Men de faglige miljøer på universiteterne skal selv definere, hvordan uddannelserne og forskningen skal udformes, så den er til størst gavn for samfundet. Derfor mener vi også, at universiteterne skal demokratiseres.«

Demokrati er vel ingen garanti for, at universiteterne kun tjener samfundsinteresser. Har forskere ikke også egeninteresser?

»Den risiko vil altid være der. Men vores model vil sikre, at erhvervsinteresser ikke sidder for bordenden.«

Skulle I ikke bare lave jeres lektier og blive færdige med studierne?

»Vi passer skam også vores studier, men føler samtidig en forpligtelse til at gøre opmærksom på denne dybt bekymrende udvikling.«

Er I ikke bare nogle røde akademikerspirer langt fra virkeligheden?

»Vi er nogle mennesker under uddannelse, som oplever en udvikling, vi er nødt til at tage afstand fra.«