Er Harald og Anders stadig venner?

Af | @GitteRedder

Forholdet mellem LO-fagbevægelsen og regeringen er mere anstrengt end længe. Flere forbundsformænd oplever, at især beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har smidt fløjlshandskerne til fordel for boksehandskerne. Et politisk indgreb i konflikten på social- og sundhedsområdet kan sende samarbejdet i tovene.

KURSSKIFTE Torsdag 27. marts klokken 11.30 spiser statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) og LO-formand Harald Børsting frokost sammen på Foghs kontor i statsministeriet. Ud over at udveksle synspunkter omkring scenarierne for en forestående storkonflikt på det offentlige område, taler de også om andre politiske udfordringer på det danske arbejdsmarked.

Stemningen er god og ligefrem mellem den veltrimmede statsminister og den trinde LO-formand. Begge gør sig umage for at opbygge et godt forhold til hinanden. Selv om de står langt fra hinanden politisk, har de begge fordel af et tillidsfuldt samarbejde.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen og den tidligere LO-formand Hans Jensen opbyggede gennem Foghs første regeringsår et overraskende godt samarbejde. Og nu forsøger Fogh at få samme direkte og fortrolige omgang med Harald Børsting. En LO-formand, der repræsenterer over én million lønmodtagere og kan sikre stabilitet på det danske arbejdsmarked, skal man være god ved.

»Det har været nogle vældig fornuftige frokostmøder, vi har haft. På den måde at forstå, at vi kan udveksle synspunkter og samtidig have den grad af fortrolighed, at vi ikke refererer fra samtalerne. Det er ikke der, vi laver aftaler, men vi afstemmer vores forventninger til hinanden. Jeg tror, at statsministeren har brug for at kende vores synspunkter, ligesom vi har brug for at vide, hvad regeringen vil i et længere perspektiv,« siger Harald Børsting.

Hjort og Løkke på krigsstien?

Men der bliver også sagt nogle sandheder henover de tre stykker højt belagte smørrebrød. For der er uro i Harald Børstings bagland. Flere forbundsformænd i LO’s daglige ledelse skælder i stigende grad ud over, at regeringen sidder fagbevægelsens ønsker overhørig. Og fagbevægelsens top er usikre på, om beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) i alliance med den nye finansminister Lars Løkke Rasmussen (V) er ved at ændre kurs over for den organiserede fagbevægelse.

Harald Børsting er tilbøjelig til at give forbundsformændene ret. Ud over at regeringen har gennemført nedskæringer i de supplerende dagpenge og strammet grebet om de faglige a-kasser, har den heller ikke ladet sig inspirere af et fælles bud fremlagt af Dansk Arbejdsgiverforening og LO om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. En aftale, der ellers ville gøre arbejdsmarkedets parter til medspillere i at løse et af de mest påtrængende samfundsproblemer – at skaffe hænder nok til de danske arbejdspladser. Især det sidste punkt skuffer Harald Børsting.

»Der er en gensidig respekt for de roller, vi har, men det er lige så klart, at sådan som regeringen konkret opfører sig ikke mindst på det beskæftigelsespolitiske område, giver det selvfølgelig nogle brydninger. På den anden side er det min oplevelse, at regeringen stadig besidder den erkendelse, at hvis arbejdsmarkedet herhjemme skal bidrage til væksten og få beskæftigelsesindsatsen til at virke, kan de ikke gøre det uden vores velvillige indsats,« siger Harald Børsting.

Så længe vi føler, at vi får resultater ud af det for medlemmerne, vil der være frokostmøder og konstruktivt samarbejde, understreger LO-formanden:

»Men det er ikke sådan, at vi på nogen måde føler os gift med regeringen.«

Forbundsformand i Dansk Metal Thorkild E. Jensen vurderer, at forholdet til regeringen er kølnet siden årsskiftet.

»I dag har vi et anspændt forhold til regeringen. Ikke mindst fordi Hjort angriber de lediges rettigheder og vilje til at tage et arbejde. På et meget usagligt grundlag jager beskæftigelsesministeren de ledige rundt i manegen, og i stedet for at give dem uddannelse forlanger han, at de sender fire jobansøgninger om ugen. Den slags krav giver bestemt et anspændt forhold, og det er eskaleret de seneste måneder,« siger Metal-formanden.

Vi var engang så tæt

Som forbundsformand har Thorkild E. Jensen været tæt på forhandlingerne i Globaliseringsrådet og i udvalget om voksen- og efteruddannelse. Og han oplever, at regeringen i dag er ved at hægte fagbevægelsen af.

»Dengang var det konkret og fremadrettet samarbejde. I dag er der flere konflikter, og det handler også om, at Hjort (beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, red.) ikke anerkender det store arbejde i de faglige a-kasser,« siger Thorkild E. Jensen.

Metals formand fremhæver også, at regeringens indsats for at forbedre arbejdsmiljøet har været alt for svag. På trods af at fagbevægelsen har råbt højt i flere år og krævet flere ressourcer på arbejdsmiljøområdet.

»Den forebyggende indsats kunne være langt bedre, og det kan vi jo se på den store stigning i arbejdsulykker og dødsulykker på det danske arbejdsmarked,« understreger Thorkild E. Jensen.

Også formand for Fag og Arbejde (FOA) Dennis Kristensen vurderer, at forholdet mellem fagbevægelse og regering har ændret sig siden folketingsvalget. Ligesom Thorkild E. Jensen mener han, at regeringens hårde fremturen over for de ledige ikke ligefrem er en venlig invitation til samarbejde med fagbevægelsen. Derudover peger Dennis Kristensen på, at fagbevægelsen i de foregående år har været involveret i kvalitetsreform og trepartsaftale.

»Men det efterfølgende forløb har langt fra været smertefrit. Vi har skullet slås med ministerierne for at få udmøntet de afsatte penge. Og kvalitetsreformen ser det nærmest ud som om, at regeringen har mistet interessen for. Regeringen er nærmest krøbet i flyverskjul,« siger han.

Ligesom flere andre topfolk i fagbevægelsen undrer det også Dennis Kristensen, at regeringen nedsætter en arbejdsmarkedskommission uden for alvor at inddrage fagbevægelsen.

»Det er jo en ren ekspertkommission, og de placerer kun fagbevægelsen i anden eller tredje række. Der sender de et signal. Jeg kan godt have den overvejelse, at regeringen har valgt en lidt mere konfrontativ indgangsvinkel til samarbejdet med fagbevægelsen. De har besluttet sig til, at det er slut med fløjlshandskerne. Nu gør vi, som vi selv vil,« siger Dennis Kristensen.

Indgreb kan blive dråben

Som formand for SOSU’ernes forbund og kastet ud i en storkonflikt tolker Dennis Kristensen også intensivt på politikernes udmeldinger. Sætter regeringen punktum for konflikten med et lovindgreb, gør den ifølge Dennis Kristensen regning uden vært. For de strejkende oplever konflikten som retfærdig og er yderligere provokerede af, at regeringen har talt om kvalitetsreform uden at sætte handling bag ordene.

»Det er der, hvor regeringen ikke tænker strategisk. Der er ingen offentligt ansatte, der vil beskæftige sig med en kvalitetsreform, hvis de ikke bare føler sig røvrendt, men direkte mishandlet,« konstaterer Dennis Kristensen og sætter trumf på:

»Et regeringsindgreb i den her konflikt vil betyde, at kvalitetsreformen er død. Der vil i en meget lang periode ikke være opbakning til at kaste sig ud i projekter, som regeringen sætter i gang. Måske på lokalt plan, men ikke nationalt,« advarer Dennis Kristensen.

LO-formanden deler de to forbundsformænds usikkerhed omkring regeringens kurs – specielt i forhold til beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksens udmeldinger:

»Man skal ikke undervurdere den snert af ideologi, der ligger i Hjorts fremfærd. Jeg synes både, den er ubehagelig og uklog. Den er ubehagelig, fordi den så konsekvent lægger ansvaret over på den enkelte og frasiger samfundets ansvar for at få folk i beskæftigelse. Og den er også uklog, fordi han som med jobplanen giver en meget lemfældig behandling af det fælles indspil fra arbejdsmarkedets parter. Vi synes ikke, at det blev taget seriøst nok. Og det animerer os ikke til at spille særlig meget sammen med dem,« fastslår Harald Børsting.

I en skriftlig kommentar til Ugebrevet A4 afviser beskæftigelsesministeren, at han er ved at køre fagbevægelsen ud på et sidespor.

»Jeg kan slet ikke genkende det billede. Fagbevægelsen er involveret i mange store aftaler. Lad mig bare nævne nogle få: Aftalen om voksen- og efteruddannelse og trepartsaftalen for de offentligt ansatte. På mit område blev fagbevægelsen faktisk inddraget i arbejdet med international rekruttering, før regeringen overhovedet havde fremlagt sit udspil. Og i forhold til regeringens kommende udspil om sygefravær har vi også inddraget parterne tidligt i arbejdet,« skriver Claus Hjort Frederiksen.

Torsdag den 15. maj mødes fagbevægelsen og arbejdsgiverne for første gang med Arbejdsmarkedskommissionen, og her vil beskæftigelsesministeren og finansministeren deltage i trepartsmødet. Og når regeringen i juni fremlægger sin handlingsplan for bekæmpelse af sygefraværet, vil parterne også blive indkaldt til trepartsdrøftelser.

Hvordan regeringen tackler trepartssamarbejdet i tilknytning til arbejdsmarkedskommissionen og handlingsplanen for sygefraværet bliver et signal om, hvordan regeringen vil samarbejde med fagbevægelsen fremover. Og afsløre, om LO er ude i kulden eller inde i varmen hos regeringen:

»Arbejdsmarkedskommissionen og sygefraværet bliver en lakmusprøve på, om de stadig vil parternes med- og modspil. Det håber jeg, at de vil. Det er i hvert fald det, jeg forstår, at statsministeren vil,« siger Harald Børsting.