Engelsk indsats mod stress inspirerer

Af
| @MichaelBraemer

Fagbevægelsen og Socialdemokraterne mener, at regeringen skal skele til England, når den fra 2005 skal screene danske virksomheders arbejdsmiljø. Her er det nemlig medarbejderne, der bliver sat til at vurdere, om det psykiske arbejdsmiljø på virksomhederne er i orden.

Den engelske regering skrider nu drastisk ind mod voksende problemer med stress, som årligt er skyld i 13 millioner sygedage i England. Health and Safety Executive (HSE), som svarer til Arbejdstilsynet i Danmark, har fastsat seks krav til virksomhedernes psykiske arbejdsmiljø, som skal gælde fra næste år.

Det bliver helt op til medarbejdernes vurdering, om de engelske virksomheder gør nok for at undgå stress:

  • Krav – 85 procent af de ansatte skal mene, at de kan leve op til de krav, der bliver stillet til dem på arbejdet.
  • Kontrol – 85 procent af de ansatte skal mene, at de har tilstrækkelig kontrol over, hvordan de udfører deres arbejde.
  • Støtte – 85 procent af de ansatte skal mene, at de får tilstrækkelig støtte fra kolleger og overordnede.
  • Forhold – 65 procent af de ansatte skal sige, at de ikke bliver udsat for uacceptabel opførsel som for eksempel mobning.
  • Ansvar – 65 procent af de ansatte skal sige, at de forstår deres rolle og ansvar.
  • Forandring – 65 procent af de ansatte skal sige, at de bliver inddraget i organisatoriske forandringer i virksomheden.  

I Danmark er fagbevægelsens reaktion på det engelske initiativ positiv:
»En glimrende idé,« siger LO-sekretær Marie-Louise Knuppert, der opfordrer regeringen til at lade medarbejdernes vurdering af det psykiske arbejdsmiljø indgå i den fremtidige screening af danske virksomheders arbejdsmiljø.

Faglig sekretær i HK Birte Haugaard er enig:
»Det lyder meget, meget interessant, at man fra en myndigheds side vil gå ind og regulere på et område, der er så svært regulerbart, på grundlag af medarbejdernes oplevelse.«

Bjarne Laustsen, socialdemokratisk næstformand i Folketingets arbejdsmarkedsudvalg, ser ligesom Marie-Louise Knuppert metodens klare berettigelse i forbindelse med screening af virksomhederne:

»Ellers er det jo netop særdeles svært at afdække, hvordan det psykiske arbejdsmiljø er. Og det nytter jo ikke noget bare at spørge direktøren eller en enkelt medarbejder,« siger han.

Den britiske regering vil samtidig bane vejen for, at medarbejderne kan sagsøge deres arbejdsgivere, hvis de ikke lever op til de krav, der stilles for at undgå stress. Så langt er hverken Bjarne Laustsen eller fagbevægelsen dog indstillet på at gå.

»Det er en meget udansk måde at gøre det på,« siger Bjarne Laustsen, der hellere vil prioritere forebyggelse i form af specielt rådgivning fra BST.

»Metoden skal selvfølgelig tilpasses vores arbejdsmarkedsmodel, som er baseret på samarbejde,« supplerer Birte Haugaard.

Forskningschef Vilhelm Borg, Arbejdsmiljøinstituttet, ser det også som noget positivt, at englænderne sætter tydelige mål for det psykiske arbejdsmiljø, men han er tilsvarende kritisk over for de sanktioner i form af sagsanlæg, som vil blive brugt, hvis arbejdsgiverne ikke lever op til kravene.

»Det afspejler, at man i England ikke har den samme tradition for samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og heller ikke den samme årvågenhed over for det psykiske arbejdsmiljø,« mener han.

Voksende opmærksomhed blandt danske arbejdsgivere om psykiske arbejdsmiljøproblemer har skabt et godt klima for forbedringer, og det skal i stedet udnyttes med positive incitamenter, mener forskningschefen.

»Det princip ser jeg i det nye arbejdsmiljøsystem, som regeringen er ved at indføre. Her vil virksomheder, som ikke opfylder kravene til et ordentligt arbejdsmiljø, blive pålagt at søge rådgivning hos BST eller anden certificeret rådgivningsvirksomhed,« siger Vilhelm Borg.

Han forventer, at medarbejdernes vurderinger på samme måde som i den engelske model vil komme til at ligge til grund i screeningen af danske virksomheders psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøinstituttet har udarbejdet spørgeskemaer, som allerede bruges frivilligt af mange danske virksomheder.