En fagbevægelse for bæredygtighed

Af AIU3 holdet, LO-skolen, ved Tommy Rasmussen

Viden og uddannelse sikrer fremtidens arbejdspladser, lyder det i debatten om udvikling af danske arbejdspladser.

Den debat involveres AIU 3 – en længerevarende uddannelse for tillidsvalgte på LO-skolen – ofte i. Derfor vil vi gerne komme med et indspark for at hive projektet »ned på gulvet« – så debatten og projektet kan forankres på danske arbejdspladser og medvirke til at skabe en ny fælles faglig platform for danske lønmodtagere.

Uddannelse er omdrejningspunkt for udvikling og engagement på forskellige niveauer. Det undrer os derfor, at den samlede LO-fagbevægelses uddannelsesindsats individualiseres ud fra hvert forbunds interesse. LO-familien er dermed indirekte selv med til at »afsolidarisere« LO-medlemmers sammenhold og fælles fundament ved mindre tværfagligt samvær. Det er derfor svært at mobilisere et stærkt fælles uddannelsesmodspil til arbejdsgiverne. Et fælles krav ved overenskomstforhandlinger kunne jo være, at en procentdel øremærkes til en fælles uddannelsesfond.

For at sætte gang i projekt »bæredygtighed« og dermed evnen til at bevare og genskabe ressourcer, drage omsorg for mennesker og natur, må vi skelne mellem intensive arbejdssystemer og bæredygtige arbejdssystemer. Det er nødvendigt, at LO-familien gør sine medlemmer klart, hvad (for)målet er med den bæredygtige arbejdsplads på et plan, der kan forankre den dagsorden, som skal være med til at gennemføre bæredygtighed, og gennem information om den bæredygtige arbejdsplads (DBA) sikre, at de næste generationer kan identificere sig med begrebet. LO-medlemmer skal med udgangspunkt i dagsordenen kunne medvirke til at udvikle og tage ansvar for DBA.

LO skal sikre langsigtet finansiering til DBA-projekter, eventuelt gennem overenskomsterne,
så projekterne ikke dør, som tilskudsprojekter ofte gør. Det medfører selvfølgelig, at der ikke kan sættes massivt ind ved opstartsfasen, men formålet er blandt andet, at den bæredygtige arbejdsplads skal forankres og udvikles, så de næste generationer også får glæde af DBA.

LO skal iværksætte et uddannelsesprogram med afsæt i DBA for at modvirke arbejdsgivernes intensive arbejdssystemer. I den forbindelse kunne LO oprette seks-otte regionale uddannelsesskoler/centre, hvor der både undervises brancheopdelt og tværfagligt, så uddannelsescentrene står som fælles fundament for LO-familien.

Udvikling af DBA skal samles i et erfarings- eller videnscenter, der sikrer, at LO-fællesskabet til enhver tid har mulighed for at indhente informationer og erfaringer fra andre arbejdspladser.

Videnscentret skal samtidig bruge erfaringerne til at videreudvikle DBA. Dette arbejde kunne eventuelt regionaliseres i de samme seks-otte regioner som uddannelsescentrene, men koordineres regionerne imellem. Vi forestiller os en proces, som starter med en dagsorden for DBA, der implementeres, herefter følger uddannelse og erfaringer. Denne proces gentages med udgangspunkt i den udvikling arbejdspladsen har opnået.