El-forbund samler energi i få afdelinger

Af | @JanBirkemose
| @GitteRedder

Under overskriften »Vi samler energien« vil Dansk El-Forbunds kongres i Ålborg tage hul på en radikal og besværlig fornyelse af forbundets lokale struktur. Øverst på dagsordenen står nemlig nedlæggelse af El-Forbundets 14 kredskontorer og 35 afdelinger. Bakker kongressen op omkring hovedbestyrelsens forslag, vil landets elektrikere fremover skulle betjenes af 12 lokale fagforeninger og forbundskontoret.

»Det er en nødvendig strukturomlægning, der også skal ses i lyset af vores mislykkede fusion med Dansk Metal. Vi får 12 professionelle afdelinger, der kan yde en kvalificeret faglig betjening af medlemmerne,« siger El-Forbundets formand Erik Andersson og beklager samtidig, at man må dreje nøglen om på de fritidsbetjente afdelinger, der også har haft noget socialt at tilbyde medlemmerne.

El-formandens forgæves forsøg på at fusionere med Dansk Metal vil også blive genstand for diskussion i Ålborg, men det tager Erik Andersson med godt humør:

»Hvis en kongres skulle finde på at opfordre mig til at genoptage fusions-forhandlinger med Metal, vil de ikke få nogen modstand fra mig. Jeg bakker fuldstændig op omkring medlemmernes beslutning om ikke at slå os sammen med Metal, men omvendt har jeg som leder også en opgave i at anvise de rigtige veje,« siger Erik Andersson.

Også uddannelse og efteruddannelse vil blive diskuteret blandt de godt 200 delegerede på kongressen. Elektrikerne er nemlig godt og grundigt knotne over regeringens besparelser på både erhvervsskolerne og på voksen- og efteruddannelserne.

»Vi er en faggruppe, der arbejder på højteknologiske arbejdspladser, der hele tiden forandrer sig. Det stiller krav til hyppig videre- og efteruddannelse, hvis vi skal klare udfordringerne. Nedskæringer og øget brugerbetaling kan vi mærke nu og her, og derfor vil vi protestere over for regeringen, så de ikke tror, vi bare accepterer forringelserne,« siger Erik Andersson og understreger, at de vedvarende besparelser på de tekniske skoler også vil blive diskuteret i Ålborg.