Eksplosiv vækst i fleksjob

Af | @MichaelBraemer

Selv om antallet af fleksjob er vokset voldsomt de seneste år, kan udbuddet ikke følge med efterspørgslen.

Fleksjob tiltrækker flere og flere personer, som ikke er i stand til at arbejde på normale vilkår, men ikke modtager en social pension. Siden 1999 er antallet af fleksjobbere vokset nærmest eksplosivt: Fra godt 2.000 til 18.700 i andet kvartal i år ifølge den nye udgave af LO’s økonomiske analyse »Øje på beskæftigelsen«.

Men der er behov for flere fleksjob, peger LO’s økonomer på i rapporten. Udbuddet kan nemlig ikke følge med efterspørgslen. Knapheden ses af en ekstraordinært stor ledighed blandt fleksjobbere. På fleksjob-arbejdsmarkedet var ledigheden i juni i år på 10 procent og dermed cirka dobbelt så stor som på det ordinære arbejdsmarked.

Når efterspørgslen på fleksjob ikke har kunnet tilfredsstilles, skyldes det ikke mindst mangel på imødekommenhed på det private arbejdsmarked. »Øje på beskæftigelsen« peger på det skuffende i, at der er færre fleksjobbere i den private sektor end i den offentlige, selv om mere end to tredjedel af den samlede beskæftigelse er privat.  Intet tyder på, at der vil blive rettet op på skævheden. Tværtimod er det de offentlige fleksjob, der er i størst vækst.

Derimod ser udbredelsen af skånejob ud til nærmest at være gået i stå. Antallet af personer i skånejob er fra 1999 til andet kvartal i år vokset meget beskedent fra 4.878 til 5.865. I første kvartal i år var der endda tale om et fald.

Skånejob oprettes til førtidspensionister, som gerne vil bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet, og LO’s økonomer forklarer udviklingen med blandt andet det forhold, at det er billigere for kommuner at etablere fleksjob frem for skånejob. 

Med fleksjob kan kommunerne undgå at tilkende en person førtidspension, hvorimod kommunerne mangler et økonomisk argument for til at oprette skånejob til personer, der allerede modtager en førtidspension. Også når det gælder oprettelsen af skånejob, går det offentlige arbejdsmarked forrest. Selv om det offentlige kun udgør en tredjedel af den samlede beskæftigelse, rummer det 55 procent af alle skånejob.