Eksperter uenige om potentiale i ældre-boom

Af | @IHoumark

Det kan godt være, en tilbagetrækningsreform betyder mange flere ældre på arbejdsmarkedet, men spørgsmålet er, om der vil være job til dem.

Når regeringen med finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) i spidsen snart spiller ud med sin tilbagetrækningsreform er målet ikke kun at spare penge på at sløjfe efterlønnen.

En vigtig sidegevinst er ifølge finansministeren, at der i 2020 bliver tilført 70.000 ekstra mennesker til et arbejdsmarked, som efter alt at dømme til den tid er sulten efter flere hænder.

Men to eksperter i økonomi er uenige om, hvorvidt Claus Hjort får ret.

Vicedirektør i den liberale tænketank, Cepos, Mads Lundby Hansen er fuld af fortrøstning, fordi der efter hans mening ligger et uudnyttet potentiale i de cirka 122.000 mennesker, der er på efterløn i dag. Mads Lundby Hansen henviser til Sverige og Norge, som ikke har efterløn, og i disse lande arbejder 60-64 årige i højere grad end i Danmark.

»Vi har gode indikationer af, at vi har en god arbejdskraftreserve, så jeg synes, det er et fornuftigt bud at sige, at vi kan øge arbejdsstyrken med 70.000 i 2020 – og på sigt endnu mere,« siger Mads Lundby Hansen.

Direktør Lars Andersen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd medgiver, at der godt kan komme ekstra 70.000 ældre på arbejdsmarkedet. Men han er langt fra sikker på, at der vil være job til seniorerne.

En stor del af de ældre er ufaglærte eller kortuddannede. De grupper er især arbejdsløse i dag, og om 10 år vil de få endnu sværere ved at finde plads på arbejdsmarkedet.

»I dag er det sådan, at 40 procent af dem, der går på efterløn, er ufaglærte. I 2020 vil efterspørgslen på ufaglært arbejdskraft være endnu mindre end i dag. Dermed vil en del kortuddannede ældre enten være henvist til ledighed eller til at påtage sig lavtlønsjob. Man kan sågar forestille sig, at de kan havne i job, som vi ser i USA med bemandede benzinstationer, og folk, der putter varer i plasticposer i supermarkeder,« vurderer Lars Andersen.

Han ser de 70.000 ekstra seniorer i job som en stor arbejdskraft:

»Bortset fra de fysisk nedslidte kan de 70.000 ældre godt være nogenlunde lige så produktive som yngre lønmodtagere. Folk med videregående uddannelse kan godt yde det samme, hvad enten de er 65 eller 35,« siger Lars Andersen.