Eksperter skal stille op

Af

Politiske kommentatorer overdriver, siger professor Tim Knudsen som svar på kritik af hans udtalelser om finansminister Lars Løkke Rasmussens bilags-rod. Professoren mener, at eksperter har pligt til at udtale sig, selv om medierne ofte fejlfortolker.

Du har på tv skarpt kritiseret finansminister Lars Løkke Rasmussen (V). Nu kritiserer de politiske kommentatorer Peter Mogensen og Michael Kristiansen dig for at være for hurtig til at fælde dom i sagen. Har de ret?

»Nej. Jeg har ikke fældet dom over Lars Løkke Rasmussen, men bare sagt, at for mig at se var der behov for yderligere forklaringer. Jeg udtalte på tv, at det umiddelbart forekom mig at være en privat aktivitet, at ministeren gik til Paul McCartney-koncert. Jeg brugte bevidst ordet »umiddelbart«, fordi der jo ikke ligger anden undersøgelse til grund for min udtalelse end journalistens research. Jeg udtalte mig på det foreliggende grundlag. Journalisten orienterede mig ikke om, at Lars Løkke Rasmussen var inviteret til at overvære koncerten. Det vidste journalisten formentlig ikke.«

Bør du som ekspert skyde fra hoften på den måde?

»Jeg skyder ikke fra hoften. Jeg udtalte mig på grundlag af nogle dokumenter. Det er journalisten, der laver research, ikke mig. Dokumenterne rejste nogle spørgsmål, og jeg kan ikke umiddelbart se, at en indenrigs- og sundhedsminister har pligt til at gå til koncert, og jeg kan i hvert fald ikke se, at det er overarbejde i den forstand, som almindelige mennesker opfatter overarbejde. Hvis det var en tjenestepligt at deltage, var det vel snarere en repræsentativ opgave end overarbejde.«

Kan sådanne ikke-underbyggede udtalelser ikke skade din troværdighed som ekspert?

»Udtalelsen byggede på dokumentation. Men eksperter kan ikke i en moderne virkelighed begrænse sig til at udtale sig i sager, de selv har undersøgt fra A til Z. Det går alt for stærkt i medierne til det. Dertil kommer, at jeg faktisk har dårligere mulighed for at indhente yderligere dokumentation end »the gentlemen of the press«. Hvis de herrer kommentatorer – som ikke selv holder igen med kommentarer – vil kritisere nogen, kunne de jo se på, om tv-journalisten researchede godt nok. Generelt kræver det en del gensidig forståelse, når journalister og eksperter samarbejder. Eksperter vil gerne meddele forbehold og eventuelle usikkerheder ved deres konklusioner. Journalister hader den slags og sletter det som regel. Både journalister og kommentatorer er tilbøjelige til at overhøre forbehold og spidse til, så udsagn bliver mere bindende. Tv bringer altid kun det allermest provokerende udsagn. Det klager jeg ikke over. Det skal man bare vide.«

Bliver du tit fejlfortolket?

»Flere tusinde gange har jeg udtalt mig til pressen, og der er ganske få gange sket deciderede misforståelser. En enkelt gang blev jeg refereret for det stik modsatte synspunkt af mit eget. Journalisten var top-stresset, og jeg sad selv i et middagsselskab. Det er bestemt problematisk, men der sker fejl, hvor mennesker handler.«

Ser du en fare for, at forskere misbruges til politiske eller journalistiske formål?

»Der er farer ved alt, men omvendt er samfundet ikke tjent med, at eksperter undlader at ytre sig. Universitetsloven indeholder en pligt for eksperter til at udtale sig. Jeg synes, det er et problem, når eksperter ikke vil stå frem. Folk som jeg kan bedre end de fleste andre tåle at kritisere og få kritik.«

Er der for få eksperter, som tør sige noget?

»Det er ret skævt fordelt. På mit felt er vi en lille håndfuld, som deltager i debatten. 90 procent gør ikke. På det juridiske område er det også ganske få, som stikker hovedet frem, og blandt økonomerne er det helt galt. Bankøkonomer er på banen, mens universitetsøkonomerne bliver mere og mere usynlige. Det er beklageligt. Samfundsdebatten er bedst tjent med, at eksperterne deltager.«

Burde der så være et kodeks for, hvordan eksperter udtaler sig?

»Det er svært at lave, men det er udmærket med en debat om de faldgruber, som ligger i mødet mellem forskere og journalister. Det er godt for læsere og seere at være opmærksom på, at udtalelser kan tilspidses. Men faren er ikke så stor, hvis blot man husker, at ekspertens udtalelse ikke er en dom. Det er snarere et vidneudsagn.«