Efterløn er blevet udnyttet

Af Børge Holm

Jamen, gu’ er efterlønsmuligheden blevet »udnyttet« af – skal vi kalde dem de højtlønnede – folk, som måske oven i købet har haft veludbyggede private pensionsordninger. Efterlønnen VAR jo tænkt til de forslidte som en mulighed for at trække sig tilbage og samtidig give plads til datidens arbejdsløse unge. Det har altid undret mig, at efterlønnen ikke blev givet med anden begrænsning end alder – som for eksempel at kun medlemmer af fagforbund med hårdt fysisk arbejde kunne komme i betragtning, og ikke DJØF’ere, lærere og andre »let-arbejdende«. Om det så skal være en 40-års-grænse, eller der skal opstilles andre kriterier – det er nok en undersøgelse værd. Efterlønnen var god, da den havde mening for de slidte og de unge. Nu er man jo lidt til grin hvis man har alderen, men stadig er på arbejdsmarkedet. Vi må ha’ en debat om dette her!