EFS presser på for nye regler om samarbejdsudvalg

Af Peder Munch Hansen

Den europæiske fagbevægelse er vred over, at EU-Kommissionen forhaler nye regler for europæiske samarbejdsudvalg og vil nu have de gamle regler fortolket ved nationale domstole.

Den Europæiske Faglige Sammenslutning (EFS) går rettens vej, hvis EU-Kommissionen ikke snart kommer med forslag til et nyt direktiv om europæiske samarbejdsudvalg. Og det gør EU-Kommissionen ikke ifølge sit nu offentliggjorte arbejdsprogram for år 2003. Først til oktober næste år agter kommissær Anna Diamantopoulou i første omgang at spørge parterne på det europæiske arbejdsmarked, om de vil forhandle selv.

»Vi har ventet og ventet på et udspil fra Kommissionen. Europa-Parlamentet er kommet med sine forslag til, hvad et nyt direktiv skal indeholde, og lægger også pres på Kommissionen. Men vi har den klare opfattelse, at Kommissionen ikke ønsker at ændre direktivet. Og så må vi selv gøre noget, for de nuværende regler er ikke gode nok,« siger direktør i EFS, Willy Buschak.

I Frankrig har fagbevægelsen fået rettens ord for, at virksomheden Panasonic ikke kunne lukke en virksomhed uden at informere det europæiske samarbejdsudvalg. Willy Buschak finder, at fagbevægelserne i andre lande må rejse lignende sager, når arbejdsgiverne ikke informerer og hører de ansatte i udvalgene, før de træffer afgørende beslutninger.

En række arbejdsgivere fortolker reglerne, så de bare skal give det europæiske samarbejdsudvalg nogle oplysninger på et møde en gang om året. De mener ikke, udvalgene skal informeres og høres, før beslutninger træffes. Ifølge Willy Buschak skal et nyt direktiv gøre det helt klart for arbejdsgiverne, at de er forpligtet til at informere og høre de ansatte, før de ændrer på afgørende forhold i virksomhederne.

»Hvis Kommissionen ikke selv vil skære det ud i pap med nye regler, så må fagbevægelserne gå rettens vej for at få det klargjort,« siger Willy Buschak.

Han mener, at fagbevægelsen har god grund til at få sat skub i ændringerne. Direktivet om europæiske samarbejdsudvalg siger nemlig, at reglerne skal revideres efter fem år, og den frist er overskredet. Både Europa-Parlamentet og EFS har allerede en række krav til ændringer, der styrker udvalgene. Det skal også være lettere at oprette udvalg, og medlemmerne skal have mulighed for at uddanne sig, så de er bedre rustet til samarbejdet.

I Kommissionen afviser kommissær Anna Diamantopoulous pressetalsmand, Andrew Fielding, at Kommissionen blot trækker en revision af direktivet i langdrag. Men Kommissionen ønsker at få fuld klarhed over, hvordan forholdene er i de nuværende samarbejdsudvalg og behovet for ændringer af reglerne.

»Vore undersøgelser viser, at udvalgene fungerer godt en række steder. Men vi er ikke parate til ændringer lige her og nu,« siger Andrew Fielding.

Han understreger samtidig, at virksomhederne har en række forpligtelser med de nuværende regler. De skal informere de ansatte. Og de skal leve op til hele ånden i direktivet.

»Det er ikke kun direktivets bogstav, men også dets ånd, der gælder. Men vi ønsker at gennemarbejde alle de her aspekter, inden vi selv kommer med nye regler, for de skal også have en chance for at blive vedtaget,« siger Andrew Fielding.