Dyb polarisering i København

Af

Den københavnske skoleverden er spaltet i to. Ghettoskoler og stigende huspriser deler byen, siger forsker.

Skolerne i København er landets mest socialt opdelte. De belastede skoler i København har flere socialt udsatte børn end de belastede skoler i Århus og Odense. Og skoleverdenen er spaltet i to – de socialt svage skoler med dårlige karakterer og de velstillede skoler med højt karaktergennemsnit.

Det fremgår af beregninger, som AErådet har foretaget for A4. Den sociale opdeling af skolerne i de fem største byer fremgår af grafikken her på siden, og især to byer skiller sig ud:

I Esbjerg er der stort set ikke forskel på karaktergennemsnittet på de socialt belastede skoler og skolerne uden væsentlige belastninger.

I København er skoleverdenen derimod spaltet i to. På den bedste af de 25 procent mest belastede skoler er karaktergennemsnittet klart lavere, end det er på den dårligste skole i fjerdedel, der har flest ressourcestærke elever.

»Københavns folkeskoler er polariserede. En del af skolerne er meget belastede, fordi en stor del af eleverne enten er socialt svage danskere eller tosprogede elever. Og mange af de tosprogede børn kommer ikke kun fra socialt svage hjem, men har også sprogproblemer, fordi de ikke taler dansk derhjemme,« siger Beatrice Schindler fra Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut.

Mangelfuldt dansk betyder, at en del tosprogede børn klarer sig nogenlunde som små, men »hægtes af« i de større klasser, hvor undervisningen bruger flere begreber og abstraktioner. Og det bidrager til et meget lavt karaktergennemsnit på mange københavnske folkeskoler, vurderer Beatrice Schindler.

Polariseringen forstærkes af, at mange ressourcestærke familier fravælger folkeskolen og sender børnene i privatskole. 24 procent af de københavnske børn går i privatskole, mens andelen i de store provinsbyer svinger mellem 11 og 15 procent. Endelig betyder de stigende huspriser i hovedstaden, at der opstår velhaverenklaver, hvor det kræver to gode indtægter at købe hus:

»Forældrenes uddannelse spiller en stor rolle for karaktergennemsnittet på en skole. I universitetsbyerne er der skoler med en meget høj andel af akademikerbørn, mens det næppe er tilfældet i Esbjerg. Det er endnu en årsag til, at spredningen i karakterer er større i København end i Esbjerg,« siger Beatrice Schindler.