Drop EU-forbehold

Af Henrik Pedersen

Lad os så få de forbehold afviklet til gavn for Danmark og demokratiet i EU. Lad os komme med »ved bordet« som fuldgyldige medlemmer, med alt hvad vort gamle rige kan bidrage med. Af mange fordele vil jeg her kun nævne én, nemlig at Ørestadsprojektet langt lettere ville komme til at fungere, hvis der i hele regionen var en fælles valuta.