Dramatisk udskiftning af S-vælgere

Af

Arbejderne og de midaldrende forlader Socialdemokratiet, som til gengæld får en tilgang af unge, veluddannede og kvinder.

Nederlaget ved folketingsvalget 20. november var udtryk for en dramatisk udskiftning af Socialdemokratiets vælgergrundlag. Partiet tabte et endog meget stort antal stemmer fra 1998 til 2001, men en del af tabet blev opvejet af nye vælgere.

Det fremgår af en analyse, som Gallup har foretaget for Ugebrevet A4. På basis af 15.321 vælgere i efterårets meningsmålinger er der stillet skarpt på Socialdemokratiets frafaldne vælgere – og på de nye, der skiftede til partiet.

De to grupper er nemlig meget forskellige. Som det ses i grafikken, udgør faglærte og ufaglærte arbejdere hele 30 procent af de frafaldne vælgere. Men blandt de nye er det kun 18 procent. Derimod er der markant flere uddannelsessøgende og højere funktionærer blandt de nye vælgere, der fra 1998 til efteråret 2001 forlod et andet parti for at sætte krydset ved liste A.

Samtidig er der mange unge under 30 år blandt de nye vælgere, mens »de tabte« har en betydelig overvægt af midaldrende. Kvinderne udgør kun 45 procent af de frafaldne, men hele 57 procent af de nye.

Partiets store problem er imidlertid, at de to grupper langt fra er lige store. Der er tre gange så mange frafaldne som nye vælgere. Det ses også i grafikken, hvor S-vælgerne gik hen – og hvorfra de nye kom.

Socialdemokratiet hentede i høj grad stemmer fra »vennerne« i SF og de radikale og fra den store gruppe, der glemte deres partivalg fra 1998 til 2001. Derimod gik to ud af tre frafaldne til den borgerlige blok.