DJØF erobrer dansk politik

Af

SF’s partiformand Villy Søvndal er uddannet lærer og en af de af få tilbageværende ikke-akademikere i dansk toppolitik, efter at lærerkollegaen Marianne Jelved har overladt ledelsen af Det Radikale Venstre til en ny ledelse med akademiske uddannelser. SF-formanden råber vagt i gevær: »Djøfiseringen« er farlig for demokratiet.

– Villy Søvndal, stifterne af Ny Alliance og den nye ledelse i de radikale er DJØF’ere hele bundtet. Hvad betyder det, at der er blevet meget langt mellem ikke-akademikerne i toppolitik?

»Det er ikke i sig selv problematisk, at folk uddanner sig. Det har vi stræbt efter i årtier. Men det er klart et problem, hvis sammensætningen i Folketinget bliver for ensidig. Livet og de socioøkonomiske forhold er vidt forskellige for folk med korte og lange uddannelser, og derfor er det uhyre vigtigt og et bredt ønske, at Folketinget afspejler hele befolkningens sammensætning.«

Der er snart overtal af politikere med universitetsgrad i politisk og økonomi. Er politik ved at udvikle sig til en profession, forbeholdt eksperter?

»Ja, det er der desværre en klar tendens til. Og det er en meget farlig udvikling, hvis helt almindelige arbejdere og ansatte i den offentlige sektor ikke længere føler sig repræsenteret i det politiske system.«

Unge politikere er generelt højtuddannede. Er den jævne mand på vej helt ud af tinge?

»Det håber jeg virkelig ikke. Vi skal lade være med at gøre politik mere kompliceret, end det er. Grundlæggende er der tale om nogle valg, som alle kan forholde sig til. Uanset uddannelsesbaggrund kan man have en kvalificeret holdning til de væsentligste politiske spørgsmål: Lighed, skal vi have en stor offentlig sektor eller privatisere, skal Danmark i udenrigspolitikken følge EU eller USA, vil vi have et debatterende demokrati eller lade spindoktorer dreje verden efter deres forgodtbefindende, og hvordan forholder vi os til klimatruslen. Politiske emner, som LO-arbejderen har en lige så relevant holdning til som akademikeren.«

Hvad kan man mere konkret gøre for at dæmme op for djøfiseringen?

»Det er klart noget, partierne skal arbejde med. Vi skal gøre det attraktivt for almindelige mennesker uden særlige forudsætninger at deltage i det politiske liv. Vi skal kommunikere og diskutere i et sprog, der er til at forstå, og tilrettelægge vælgermøder og opstilling af politiske kandidater, så man ikke behøver at have læse alenlange notater for at føle sig i stand til at deltage.«

Er DJØF’ernes fremstormen udtryk for, at politik er blevet så kompleks, at det kræver stort akademisk kørekort?

»Nej, jeg er ikke selv akademiker.«

I er ikke mange skolelærere tilbage i politik på topniveau. Er det aldrig et problem for dig personligt at forhandle med folk, der har lange universitetsuddannelse?

»Nej, det synes jeg ikke. Jeg er ikke videnfornægter. Men det er vigtigt at sikre, at det ikke bliver elitært. Politik skal også være for helt almindelige lærere og LO-arbejdere.«