Differentieret kontingent til fagforeningen

Af Mogens Justesen, kontorbestyrer i SiD Slagelse.

I Ugebrevet A4 nr. 19 havde Benedicte Toftegård et indlæg om differentieret kontingent.  Jeg kan sagtens følge Benedicte i hendes tankegang, hun kommer jo fra et af de forbund, der i mange år havde et differentieret kontingent. Hun skal dog også lige huske på, at hun kom fra et forbund, der var kendt for at have gode lønninger, og dermed er det også lettere at indføre og bevare det differentierede kontingent.

I SiD har der flere gange været røster om at indføre et differentieret kontingent, men forslaget er hver gang stødt på det problem, at det vil blive meget bureaukratisk at styre. Hvem skal afgøre, hvem der er lavtlønnet?

Det er altså noget sværere, når du har en medlemsgruppe på over 300.000 med lønninger, der ligger meget lavt, og med grupper af medlemmer, der tjener endog mange penge.

Herudover er der praktiske problemer, så som hvor længe skal man være ledig for at få nedsat kontingent. Vi har grupper af medlemmer, der er delvis ledige (på vejrlig, materialemangel, fordeling, nedsat tid med mere), så det er ikke nogen nem opgave, der venter, hvis vi beslutter at indføre differentieret kontingent.

Jeg vil i øvrigt gerne fortælle Benedicte, at det gennem mange år ikke er min erfaring, at det er de af vore medlemmer, der er ledige eller på lav løn, der fravælger fagforeningskontingentet. Det er derimod en gruppe af lønmodtagere, der gør det af ren og skær ideologi – eller måske mangel på det samme.