Det syge arbejde

Af

Ugebrevet A4’s erhvervspanel er en nyskabelse, som skal levere en tiltrængt modvægt til andre mediers fokusering på bestyrelsesformænd og administrerende direktører. Panelets konklusion i den aktuelle debat om sygefravær: Farten skal sættes ned.

Det er først og fremmest det opskruede tempo, der gør de ansatte syge. Tillidsrepræsentanter på Danmarks største private virksomheder er ikke i tvivl om, hvor ansvaret skal placeres, når det gælder den aktuelle diskussion om stigende sygefravær på danske arbejdspladser.

Ugebrevet A4 præsenterer i dag en nyskabelse i den offentlige debat: Et erhvervspanel bestående af fællestillidsmænd og medarbejderrepræsentanter i bestyrelserne på 26 af de største danske virksomheder. Tilsammen repræsenterer de 26 omkring 61.000 ansatte fra hele spektret af erhvervsvirksomheder – fra Coloplast til Coop Danmark. Vi vil med mellemrum udspørge panelet om deres holdninger til aktuelle politiske emner. Med panelets hjælp håber vi, at vi i vores journalistik kan komme endnu tættere på de ansattes dagligdag og deres problemer på de største danske arbejdspladser. Samtidig er det intensionen, at gruppen skal udgøre et tiltrængt modstykke til de orakel-paneler af administrerende direktører og bestyrelsesformænd, som andre medier har for vane på at bygge deres opfattelse af virkeligheden på. Vi mener, at medarbejdernes repræsentanter har et andet perspektiv. De er som oftest tættere på virksomhedernes dagligdag, og derfor er de en savnet stemme i den danske erhvervsdebat.

Dagens debut for A4’s erhvervspanel indikerer, at der er en meget direkte sammenhæng mellem den stigende internationale konkurrence og problemerne med højere sygefravær. De nye lavtlønsmarkeder i Østeuropa, den voksende internationale samhandel, globalisering og krav om stadigt lavere produktionsomkostninger har bragt øget velstand og masser af arbejdspladser til Danmark. Ingen tvivl om det. Men bagsiden af medaljen er, at mange ansatte har svært ved at følge med, og at hverdagen på private virksomheder år for år byder på flere udbrændte og nedslidte medarbejdere. Eller som en af paneldeltagerne, Peter Møller Sjøgren, som er medarbejderrepræsentant i Arla Foods’ samarbejdsråd, udtrykker det:

»Det er slut med Morten Korch-idyllen. Den tid er forbi, hvor for eksempel chaufførerne havde tid til en kop kaffe hos landmanden og alt det andet sociale. Nu er det cool business.«

Det stigende arbejdspres skyldes et opskruet tempo i dagligdagen, men det viser sig i lige så høj grad i form af krav til de ansatte om konstant at kunne omstille sig til nye produktionsformer og ny organisering af arbejdet. Den moderne arbejdskraft skal være »omstillingsparat« og »udviklingsorienteret« for blot at nævne et par af modeudtrykkene i den herskende ledelsesteori. Men kravene om evig omstilling slider tilsyneladende mere, end organisationsteoretikerne på Handelshøjskolen hidtil har været klar over.

Om få uger fremlægger beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen sin plan for, hvordan sygefraværet kan nedbringes. Kan det reduceres med blot en dag for hver lønmodtager, vil det svare til 10.000 ekstra tiltrængte job. A4’s erhvervspanel slår fast, at det hverken er dårlig moral, pjækkeri eller læger, der er for hurtige med sygemeldingerne, som er årsag til det stigende sygefravær. Forklaringer, som Dansk Arbejdsgiverforening gennem længere tid har forsøgt at vinde gehør for.

Globaliseringen om den internationale konkurrence er kommet for at blive, og den vil uden tvivl blive skærpet i takt med, at nye markeder åbner sine grænser. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne – også på internationalt plan – gøres endnu mere ansvarlige for, hvordan medarbejderne trives. Arbejdskraften er en forholdsvis skrøbelig ressource. Hvis man driver rovdrift på den eller undlader at drage den nødvendige omsorg, så skal hammeren falde. En tankegang, som den nyligt indgåede politiske aftale om arbejdsskader er et udtryk for. Man kan håbe, at beskæftigelsesministeren vil videreføre den linje, når det om kort tid gælder sygefravær.