Det skæve Danmark skal rettes op

Af

De radikale og SF frygter, at den stigende økonomiske ulighed vil svække det danske samfund. De er parate til at forhøje ejendomsskatten og vil tage sociale ydelser fra de rige ældre. Hold op, svarer Venstre, der tager afstand fra den middelmådige fordelingspolitik.

Den skæve udvikling i danskernes formuer udløser bekymring på Christiansborg. Ole Sohn, finanspolitisk ordfører for SF, mener, at analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd dokumenterer en særdeles uheldig udvikling for det danske samfund.

»Vi har ikke noget imod, at nogle bliver rigere. Men situationen er, at de rigere bliver væsentligt mere velhavende, uden at lavindkomst-grupperne oplever den samme vækst. Skellene i Danmark bliver større, og det er med til at svække sammenhængskræften. Det bliver et samfund med en skrøbelig solidaritet,« siger Ole Sohn. 

Og hans bekymringer vækker genklang hos Det Radikale Venstres finansordfører, Morten Helveg Petersen. Han kalder omfordelingen og den medfølgende økonomiske lighed for en vigtig del af den danske udviklingsmodel, som vi skal holde fast i.

»Det danske samfund er stadig et af de mest lige i verden, men udviklingen i 1990’erne har givet nogle skævvridninger, som vi skal følge meget tæt,« siger han.

Venstres finansordfører, Kristian Jensen, har derimod kun et skuldertræk til overs for de radikale og SF’s bekymringer. Han hæfter sig ved, at der ikke er nogen grupper i Danmark, der er blevet fattigere i perioden.

»Alle har fået det bedre, så jeg kan ikke umiddelbart se problemet. Spørgsmålet er helt fundamentalt, om alle skal være lige fattige, eller om der skal være færre fattige. Og udviklingen betyder, at der bliver færre fattige,« siger Kristian Jensen.

Han understreger, at samfundet ikke skal have en alt for skarp opdeling mellem rige og fattige, men »man skal omvendt være på vagt over for den middelmådige smålighed, der præger fordelingspolitikken.«

Ejendomssalg bør beskattes

Både Ole Sohn og Morten Helveg Petersen peger på, at formueudviklingen viser, at det danske skattesystem er skruet sammen på en stærkt uhensigtsmæssig måde. De Radikale ønsker, at regeringens skattestop for ejendomme bliver ophævet. SF er parat til at gå længere.

»En mulighed er at beskatte gevinsten ved salg af fast ejendom. Vi står over for en mere global økonomi, hvor en af de vigtigste skattekilder er ejendomme, og de er slet ikke tilstrækkeligt beskattet i Danmark i forhold til, hvor hårdt vi beskatter arbejde,« siger Ole Sohn.
Det er ikke en vej, som Kristian Jensen tror meget på.

»Det er teknisk en meget dårlig ide at lægge skat på gevinsterne ved ejendomssalg. Og helt overordnet står regeringen ved skattestoppet, og derfor er det ikke aktuelt at ændre beskatningen af ejendom,« siger Venstres finansordfører.

De ældre høster gevinsten

Arbejderbevægelsens Erhvervsråds analyse viser også, at det navnlig er de ældre i samfundet, der har haft størst glæde af formueudviklingen. Boligejere i aldersgruppen 30-34 år har i gennemsnit haft en formuefremgang på 87.500 kroner fra 1997 til 2001. Det samme tal for de 50-59 årige er 216.500 kroner.

De radikale og SF foreslår derfor, at der tages hensyn til formuer og store friværdier i ejendomme, når ældre modtager offentlige ydelser.

»Det er ikke en social begivenhed at blive 65 år. Hvis vi vil tage det enkelte menneske alvorligt, så skal vi også tage udgangspunkt i, at der er nogle, der har mulighed for at klare sig selv.

Derfor skal friværdierne i folks ejendomme også indgå i deres formuer,« siger Morten Helveg Petersen.

Et forslag, som Kristian Jensen fejer af bordet:

»Vi er ikke interesserede i, at folk skal leve af deres mursten. Og reelt er der tale om en ekstraskat til en stor gruppe mennesker.«