FAKTA

Det rummer reformen af erhvervsuddannelserne

Et bredt flertal i Folketinget bestående af samtlige partier med undtagelse af Enhedslisten indgik mandag aften en aftale om en reform af erhvervsuddannelserne.

Her er hovedindholdet i aftalen:

 • Der indføres adgangskrav, så elever skal have mindst 02 i hhv. dansk og matematik.
 • Der bliver mulighed for optagelsesprøve og -samtale, hvis man ikke opfylder adgangskravene og direkte adgang, hvis den unge har en praktikaftale eller en anden ungdomsuddannelse.
 • 12 fællesindgange nedlægges, og der etableres fire hovedområder.
 • Grundforløbet består af to dele på i alt 40 uger for unge, der kommer fra 9. eller 10. klasse i op til et år efter afsluttet skolegang. Andre elever begynder direkte på grundforløbets 2. del og får dermed et grundforløb på 20 uger.
 • Grundforløbsundervisningen foregår i holdfællesskaber (klasser) for at sikre et bedre ungdomsuddannelsesmiljø.
 • Fordelene ved campusmiljøer, mellem fx erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser, skal udnyttes til gavn for et bedre ungdomsuddannelsesmiljø.
 • Mere og bedre undervisning gennem et timeløft (25 klokketimer fra 2015 og 26 klokketimer fra 2016), tydeligere sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikuddannelse, mere differentieret undervisning, kompetenceløft af lærere samt ledelses- og institutionsudvikling.
 • 45 minutters motion og bevægelse som en del af undervisningen hver dag.
 • Eux indføres på alle relevante uddannelser, og der bliver flere højniveaufag.
 • Ny erhvervsuddannelse for voksne (EUV).
 • Fokusering af vejledningsindsatsen.
 • Ny erhvervsrettet 10. klasse (EUD10).
 • Ny uddannelse: Kombineret Ungdomsuddannelse til unge, som ikke har kompetencerne til at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.
 • Styrkelse af produktionsskolerne.
 • Styrket uddannelsesgaranti.
 • Fortsat indsats for at sikre eleverne praktikpladser.
 • På baggrund af en analyse drøfter gymnasieforligskredsen ændring af adgangsreglerne til de gymnasiale uddannelser.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Læs artiklen Piger på vild flugt væk fra erhvervsskolerne her.