Det er de andres skyld

Af Peer Olander

Efter mere end otte år ved magten lancerer de konservative nu en folkeskoleplan, der blandt andet skal styrke kreative fag. Ifølge de konservative er fagene blevet negligeret siden regeringen trådte til. Alligevel mener uddannelsespolitisk ordfører Charlotte Dyremose, at det ikke er regeringen, men den tidligere socialdemokratiske regerings skyld.

I skriver i jeres nye folkeskoleplan, at I tilførte flere timer i bl.a. dansk og matematik i 2002, fordi formålet var »at styrke elevernes faglige egenskaber. Men desværre er de praktiske musisk-kunstneriske fag blevet negligeret.« Er jeres fokus på boglige fag og PISA-undersøgelser en fejl?

»Nej, absolut ikke.«

Men det kan vel kun være din egen og regeringens skyld, at fagene blev negligeret?

»Det er vel et spørgsmål om, at vi i den grad havde mangel på faglighed i folkeskolen, da vi kom til, og så måtte vi vælge, hvor vi ville sætte ind.«

Er nedvurdering af de kreative fag en direkte følge af regeringens opgør med rundkredspædagogikken?

»Det er jo ikke en nedvurdering. Fagene er jo ikke blevet nedprioriteret.«

I skriver selv i jeres folkeskoleplan, at fagene er blevet negligeret.

»Ja, opprioriteringen er blevet negligeret.«

Så de er blevet negligeret?

»De har ikke fået det samme løft, som de andre fag har. Vi måtte prioritere, og det har vi så gjort i kundskabsfagene. Nu er tiden kommet til de andre fag. Hvis vi havde haft regeringsmagten i hele Poul Nyrups periode, så havde vi på nuværende tidspunkt nået at styrke fagligheden i alle fag, men vi har jo desværre haft en socialdemokratisk regering i 10 år.«

Hvad har fået jer til at skifte mening nu?

»Det er ikke et spørgsmål om at skifte mening. Det er et spørgsmål om, at vi har prioriteret benhårdt. Vi stod med en folkeskole, hvor fagligheden haltede, og hvor der var rundkredspædagogik. Nu er turen så kommet til de kreative fag.«

Skal der så undervises mindre i boglige fag?

»Nej.«

Hvor meget mere skal danske elever så gå i skole, hvis det nuværende boglige niveau skal fastholdes og de kreative fag opprioriteres?

»Vi lægger op til en sammenlægning af tre fag; håndarbejde, sløjd og billedkunst, og at det kan blive et udtræksfag til eksamen. Det vil naturligt give en opgradering af, hvad man betragter som væsentligt i folkeskolen.«

Du siger, I vil videreføre succesen med at opprioritere de boglige fag, hvor I tilførte flere timer i 2002. Er det så ikke også nødvendigt at tilføre flere timer i kreative fag nu?

»Der skal være minimum tre timer idræt om ugen. Det er et kreativt fag, der skal opprioriteres. Blandt andet ved at der er karakterer i det. Men idræt er også en forudsætning for, at koncentrationsevnen er i orden i alle fag. Derfor skal der være flere timer i idræt.«

Er der så afsat penge i folkeskoleplanen til den øgede undervisning?

»Der er jo afsat penge i kvalitetspuljen til at udvikle skolen. Og så er der globaliseringsmidlerne.«

Regeringen lavede som bekendt en kovending på klima- og miljøområdet. Nogle vil også mene, I har lavet en nu på skoleområdet. Hvad bliver den næste kovending?

»Jeg kan absolut ikke se, der er nogen kovending i det her. Det er et spørgsmål om at udbygge den succes, vi har haft med at forbedre vores folkeskole de sidste otte år.«