Derfor er flygtningene kommet til Danmark

Syrien: I Syrien har det arabiske forår udviklet sig til en blodig borgerkrig. En FN-undersøgelseskommission har afdækket, at syriske sikkerhedsstyrker har begået forbrydelser mod menneskeheden såsom massakrer, tortur, voldtægt og drab på civile. Oppositionen har ligeledes taget regimesympatisører som fanger og anklages for sporadiske henrettelser. Situationen har ført til, at 1,8 millioner syrere er flygtet til nabolandene Jordan, Libanon, Tyrkiet og Irak, mens 4 millioner er internt fordrevne flygtninge i Syrien. Af en befolkning på omkring 22 millioner har ca. 30 procent måttet forlade deres hjem.

Afghanistan: Krigen i Afghanistan har varet mere end 30 år og samtidig gjort landet til et af de fattigste i verden. En langvarig sovjetisk besættelse blev efterfulgt af 10 års borgerkrig og fundamentalistisk islamistisk styre. I 2001 invaderede USA landet, og i dag står krigen mellem Taleban og det vestligt støttede regime i Kabul. I 2014 var der 2,7 millioner afghanske flygtninge uden for landets grænser.

Iran: Omkring 900.000 registrerede afghanske flygtninge opholder sig i Iran sammen med 42.000 flygtninge fra Irak. Derudover anslås det, at næsten 2 millioner fordrevne afghanere lever illegalt i Iran, fordi myndighederne ikke har bevilget flygtningestatus til nyankomne siden 2005. Registrerede såvel som ikke-registrerede flygtninge lever på kanten af samfundet, med meget begrænsede muligheder for at opretholde et tilstrækkeligt indkomstgrundlag og har samtidig minimal rettighedsbeskyttelse.

Irak: Krig i 2003, hvor USA og en række lande invaderede Irak. I 2013 blussede den sekteriske vold op igen, og i 2014 er et stort antal irakere flygtet på grund af kampe mellem forskellige grupper i Irak - senest især som følge af oprørsgruppen Islamisk Stats (IS) fremmarch i landet. I dag bor der mere end 900.000 kurdere i flygtningelejre i det kurdiske område af Irak som følge af den mangeårige forfølgelse af kurderne. På grund af forfølgelse og konflikter er mange af disse flygtninge blevet tvunget til at flytte igen og igen.

Somalia: Somalia har været i borgerkrig siden 1991. Landet er nu så splittet, at det blot er de ydre landegrænser, der definerer Somalia som en enhed. Fortsat rivalisering mellem cirka 20 forskellige klaner er hovedårsagen til den langvarige konflikt. Krig, hungersnød, vold og lovløshed har præget Somalia de sidste 15 år, og befolkningen har været afhængig af klanerne og mere eller mindre officielle islamiske retssystemer for at få beskyttelse.

Eritrea: Eritrea fik sin selvstændighed i 1993 efter at landet siden starten af 1960erne havde været underlagt Etiopien. Eritrea er dermed en af verdens yngste nationer. Etiopien og Eritrea havnede efter frigørelsen i en langvarig væbnet konflikt. Krigen blev bragt til afslutning i juni 2000, men konflikten blussede op igen i 2007 ved grænsen mellem Eritrea og Etiopien. Den nuværende flugt fra landet skyldes primært massiv politisk undertrykkelse og livslang værnepligt med karakter af slavetilstande. Eritreas nabolande huser flere hundredetusinde eritreanske flygtninge, og i 2014 flygtede 37.000 til Europa.

Kilde: LG Insight