Den nordiske model frem mod 2030

 

1. Modellen står stærkt

Den nordiske model nyder bred opbakning i befolkningen, omfavnes af alle toneangivende partier og organisationer og er et forbillede internationalt.

MEN: Man må ikke lade sig forblinde af modellens succes og overse, at den trænger til fornyelse og vedligeholdelse. De fleste internationale succesmodeller falder hurtigt i værdi.

 

2. Modellen har givet gode resultater

De nordiske befolkningers velstand og levevilkår er bedre end nogensinde.

MEN: Det kan ikke overses, at ulighederne stiger, at beskæftigelsesfrekvensen er stagneret, at mange falder udenfor, og at modellen ikke skaber tryghed for alle.

 

3. Modellens institutioner og virkemidler er intakte

Grundpillerne i den økonomiske politik, arbejdsmarkedsmodellen og velfærdsstaten står ganske støt.

MEN: Tendenser til erosion i centrale støttepiller og utilstrækkelige værktøjer til at tackle nye problemer kan så tvivl om bæreevnen og tilpasningsevnen.

 

4. Modellen står og falder med evnen til fornyelse

Verden og Norden i 2014 er helt anderledes end i 1990. Modellen har udvist en bemærkelsesværdig evne til at tackle de store ændringer i økonomien, arbejdslivet, befolkningens sammensætning og livsmønstre de seneste 25 år.

MEN: En god model er ingen garanti for, at de nordiske samfund vil lykkes med at håndtere de nationale og globale udfordringer, de vil møde frem mod 2030. Det afhænger ikke bare af de nationale aktørers evne og vilje til at finde gode svar på indenlandske problemer, men også af deres bidrag til at udvikle bæredygtige, retfærdige løsninger på de globale udfordringer.

 

5. Den nordiske model som ’sekulær statsreligion’

Stadig flere ’bekender’ sig til den nordiske model.

MEN: Der er stigende uenighed om modellens kerne, grundlæggende mekanismer, og hvad der skal til for at styrke dens bærekraft og tilpasningsevne. Arbejdsmarkedets parter har ikke formået at ruste Norden til et åbent arbejdsmarked, og de traditionelle partier har svært ved at skabe manøvredygtige koalitioner, som kan imødegå vælgernes bekymring for fremtiden. Den nordiske model er en politisk konstruktion. Nye udfordringer kan ikke løses ved at bekende sig til en abstrakt model, men kræver konkrete politiske svar.

Kilde: Forskningsrapporten ’Den nordiske modellen mot 2030’. Et nytt kapittel?’. FAFO 2014 www.fafo.no