Den lille forskel er blevet mindre

Af

Kvinder stadig tjener mindre end mænd, viser en europæisk undersøgelse. I de fleste lande haler kvinderne dog ind på mændene. Men i enkelte lande går det den gale vej.

Forskellen på mænds og kvinders løn i de 15 EU-lande og Norge er samlet set blevet en smule mindre gennem de sidste 10 år. Den største forbedring er sket i Irland, hvor kvinder i 1987 kun fik 80 kroner i timen, hver gang en mand fik 100 kroner. I 1997 var de irske kvinders timeløn steget til godt 85 kroner. Kvinderne skal dog ikke regne med at tjene mere end knap 90 procent af mændenes løn, hvis de altså er heldige.

Det er en af konklusionerne i en ny rapport fra det europæiske forskningsnetværk, EIRO.

EIRO har sammen med forskere i de 16 lande indsamlet oplysninger om mænds og kvinders løn de sidste 10 år. I alt er der sket forbedringer i ni af de undersøgte lande. I tre lande, herunder Danmark, er der stort set intet sket i løbet af 1990’erne. Danske kvinder ansat i den private sektor tjener stadigvæk 17 procent mindre end mænd, mens forskellen i den offentlige sektor er 10 procent.

I Italien, Sverige og Østrig er forskellen mellem mænds og kvinders løn vokset. Værst ser det ud i Østrig, hvor kvinder ikke skal regne med at tjene mere end 67 procent af mændenes indtægt!

»En af forklaringerne på lønforskellen er, at kvinder trækker sig ud af arbejdsmarkedet, når de har små børn, og har svært ved at finde et velbetalt job efter en længere orlovsperiode. Deres kvalifikationer bliver forældede. Ansvarsfølelse over for familien virker sjældent karrierefremmende,« siger den norske arbejdsmarkedsforsker, Kristine Nergaard, der har været med til at gennemføre undersøgelsen.

Hun peger også på, at der i alle de undersøgte lande er meget stor forskel på lønnen inden for mande- og kvindefagene.

»I Norge er sygeplejerske- og ingeniøruddannelserne lige lange, men ingeniørerne får en meget bedre løn. Det handler om prestige og værdier i samfundet,« siger Kristine Nergaard.

Hun mener, at forskellene kun kan blive mindre, hvis de nationale regeringer og arbejdsmarkedets parter fremover sætter fokus på kvindernes systematisk lavere løn. Og det er der, ifølge Kristine Nergaard, al mulig grund til at gøre, hvis EU’s medlemslande skal leve op til målsætningen om at få flere kvinder ud på arbejdsmarkedet.

Læs mere på www.eiro.eurofound.ie