Den familievenlige arbejdsplads

Stress er et af de arbejdsmiljøproblemer, vi vil komme til at se mere til. Men skal vi stresskilderne til livs, er det vigtigt at have for øje, at en familievenlig arbejdsplads er et rigtigt effektivt værn.

De af os, der har prøvet morgenerne med madpakker, gymnastiktøj, småbørn med lidt for blanke øjne og snotnæse... Eller de af os, der kender eftermiddagene med trætte unger, indkøb, madlavning, lektielæsning, chaufførservice til og fra fritidsaktiviteter, forældremøder... Ja, vi behøver altså ikke nogen undersøgelse til at fortælle os, at familielivet stresser. Men ikke desto mindre har vi nu fået dokumenteret det: Samspillet mellem arbejdsliv og familieliv er en selvstændig stressfaktor, som har mindst lige så stor betydning som de stressfaktorer, der udspringer af arbejdsforholdene. De medarbejdere, der har hovedansvaret for den praktiske omsorg for familien, er således langt oftere stressede end de medarbejdere, der ikke har sådan et ansvar. Det er som bekendt i overvejende grad kvinder, der har dette ansvar, og kvinder er da også oftere stressede end mænd.

Stress er uden tvivl et at de arbejdsmiljøproblemer, vi vil se mere til i de kommende år. Manglen på udfordringer i arbejdet, højt arbejdstempo, hyppige afbrydelser, manglende støtte fra ledere og kolleger er kendte stresskilder, der fortsat bør gøres noget ved. Men skal vi stresskilderne til livs, er det altså også vigtigt at have for øje, at en familievenlig arbejdsplads er et rigtigt effektivt værn.

En familievenlig arbejdsplads er en, hvor man fra ledelsens side er fuldt bevidst om, at medarbejderne har et liv ved siden af arbejdet, der omfatter syge børn, institutioner der lukker, tid til familien og så videre. Den familievenlige arbejdsplads har flekstid og afspadsering, så man kan spare sammen til en fridag på børnenes fødselsdag, og så man af og til kan hente ungerne tidligt. Det familievenlige arbejde er et udviklende arbejde, hvor man får udfordringer, medindflydelse og godt kollegialt samspil, så man er glad og tilfreds, når man går hjem til familien. Den familievenlige arbejdsplads tager individuelle hensyn ved planlægning af vagtskemaer og arbejdsopgaver, ved ferieplanlægning, rejser og så videre. Og så har den familievenlige arbejdsplads en nedskrevet familiepolitik og en ledelse – fra topleder til værkfører – der klart og utvetydigt bakker op om den.

Det er en rigtig god idé at foretage en familievenlighedsvurdering og se på, om ikke arbejdspladsen kan indrettes lidt mere »familieergonomisk korrekt«. Den familievenlige arbejdsplads er nemlig et rigtigt kinderæg, hvor man får hele tre ting på en gang: For det første får man, som nævnt, elimineret en af de væsentlige stresskilder. Jo bedre betingelser man har for at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen, jo mindre stress. (En ægtefælle, der tager sin del af slæbet derhjemme er nu heller ikke en ueffen stress-killer, men der er arbejdspladsens handlemuligheder trods alt begrænset). For det andet er det bemærkelsesværdigt, at de elementer, der gør en arbejdsplads familievenlig, faktisk er de samme, som mindsker stress på arbejdspladsen generelt – den familievenlige arbejdsplads er nemlig en medarbejdervenlig arbejdsplads. Og for det tredje er den familievenlige arbejdsplads en ligestillingsvenlig arbejdsplads. Ikke blot fordi den gør det nemmere for kvinder at varetage deres dobbeltarbejde(!), men også fordi familievenlige arbejdspladser giver kvinder bedre muligheder for at blive ledere og for at få spændende og udviklende opgaver. 

Men først og sidst giver den familievenlige arbejdsplads tilfredse og ustressede medarbejdere – og glade og velstimulerede familier. Og det er jo ikke så ringe endda.

Af Agi Csonka, afdelingsleder, PLS Rambøll Management