Deltidsforlig giver ikke fred

Af Jan Birkemose jbi@lo.dk
| @GitteRedder

LO fastholder, at deltidsloven skal vurderes af ILO, selv om regeringen nu ændrer i lovforslaget. Samtidig anbefaler LO, at loven ignoreres i kommende overenskomster

Selv om VK-regeringen og Dansk Folkeparti nu har indgået forlig om den kontroversielle deltidslov, fastholder LO, at loven skal behandles i Den Internationale Arbejdsorganisation, ILO.

»Ændringerne er kun pynt og ændrer ikke på, at deltidsloven er et indgreb i overenskomsterne og arbejdsmarkedets parters ret til selv at forhandle.  Loven kan være et brud på internationale regler, og derfor  ser vi frem til, at ILO går ind i sagen,« siger LO-formand Hans Jensen.

ILO’s konventioner sikrer foreningsfrihed og retten til at føre kollektive forhandlinger, men det sætter VK-regeringens deltidslov over styr, mener en samlet fagbevægelse.

I slutningen af februar indklagede LO lovforslaget til ILO, som bad den danske regering om en redegørelse for at kunne behandle sagen. Regeringen fik en måned til at svare, men den tidsfrist blev overskredet. Derfor kan ILO nu tidligst behandle den danske deltidslov til efteråret.

LO anbefaler også medlemsforbundene, at der ikke ændres et eneste komma i kommende overenskomster på baggrund af den kommende deltidslov.

»Der er al for stor usikkerhed og juridisk uklarhed i deltidsloven,« fastslår Hans Jensen. 
Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) er ikke overrasket over fortsat at møde modstand.

»Jeg har godt hørt, at fagbevægelsen stadig jamrer sig over deltidsforslaget, selv om Dansk Folkeparti og regeringen har imødekommet en række ønsker fra netop fagbevægelsen,« siger han og henviser til, at bevisbyrdereglerne ændres, så lønmodtagerne får lettere ved at bevise, at de er blevet fyret, fordi de har sagt nej til deltid.

»En småtskåren mistanke om, at fagbevægelsen kun reagerer så voldsomt, fordi lovforslaget hæver individet over kollektivet, er forhåbentlig malplaceret,« siger Claus Hjort.
Med Dansk Folkepartis stemmer  ventes loven vedtaget, inden Folketinget går på sommerferie.