Deltid truer lange overenskomster

Af Gladis Johansson
| @MichaelBraemer

Får regeringen sin deltidslov igennem, kan det betyde enden på de flerårige overenskomstaftaler. Svaret fra lønmodtagerne kan blive krav om etårige aftaler, og det kan true stabilitet i samfundet, mener forsker.

Nogle lønmodtagergrupper vil stille krav om etårige overenskomster, ligesom det vil være slut med at påtage sig opgaver som for eksempel integration på arbejdsmarkedet, hvis regeringen får flertal for sin deltidslov.

Jan Duelund, tillidsrepræsentant på kølefabrikken Vestfrost i Esbjerg siger:

»Det er helt sikkert, at vi så vil kræve en etårig aftale. For vi vil jo ikke ane, om overenskomsterne holder perioden ud.«

Han mener, at et regeringsindgreb i de gældende overenskomster vil kræve betydelige kompensationer til arbejdstagerne.

I Dansk Metal har man endnu ikke indhentet kravene til kommende overenskomstforhandlinger, men hvis signalet fra arbejdspladserne er etårige overenskomster, så tager forbundet det til efterretning.

»Vi plejer at forholde os til længden af overenskomstperioder ud fra forhandlinger, vi har med arbejdsgiverne, men med de signaler, der kommer fra regeringen, er der klart behov for at revurdere vores udgangpunkt forud for de forhandliger, som skal i gang i slutningen af næste år,« siger næstformand Thorkild E. Jensen.

Og regeringen skal ikke bede lønmodtagerne om at være med til at løse problemer, der som udgangspunkt ligger uden for arbejdsmarkedet, hvis den griber ind i vitale områder af overenskomsten.

»Vi vil helst se samfundet som en helhed, men lysten til at gøre noget, ødelægges af det ene direkte indgreb efter det andet,« siger Thorkild E. Jensen.

Arbejdsmarkedsforsker Jesper Due fra Københavns Universitet advarer Folketinget mod politiske handlinger, der opfattes som indgreb i de kollektive overenskomster.

»Det  vil ændre adfærd hos parterne og true den samfundsmæssige stabilitet. Arbejdsgivere og lønmodtagere har i mange år været enige om, at lønudviklingen skulle tage hensyn til konkurrenceevnen, og har indgået overenskomster, der betyder, at virksomhederne kender omkostningerne i en længere periode,« siger han.

En høring om deltidsforslaget onsdag i sidste uge viste stor modvilje mod indgrebet, men beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) står fast, og det er nu op til Dansk Folkeparti, om forslaget kan vedtages i Folketinget inden sommer.