Europa-fløje

Danskernes EU-skepsis falder – undtagen på den yderste højrefløj

Af | @GitteRedder

De mest højreorienterede danskere bliver stadig mere skeptiske over for alt, hvad der kommer fra Bruxelles. Til gengæld bliver danskerne generelt mindre skeptiske over for EU, viser ny omfattende undersøgelse fra Tænketanken Europa. SF-politikeren Margrete Auken er et symbol på, hvordan den moderate venstrefløj har rykket sig fra at være anti-EU til at være pro-EU.  

Især venstreorienterede vælgere er over de seneste årtier vendt på en tallerken i deres holdninger til EU. SF-politikeren Margrete Auken fremhæves som et symbol på, hvordan den moderate venstrefløjsvælger er gået fra at være modstander til at være europæer med hjertet.  

Især venstreorienterede vælgere er over de seneste årtier vendt på en tallerken i deres holdninger til EU. SF-politikeren Margrete Auken fremhæves som et symbol på, hvordan den moderate venstrefløjsvælger er gået fra at være modstander til at være europæer med hjertet.   Foto: Casper Christoffersen, Scanpix.

 

Grænser for mængden af kanel i kanelsnegle og problemer med social dumping på det danske arbejdsmarked har ikke fået danskerne til at vende ryggen til EU.

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting.

En ny omfattende analyse fra Tænketanken Europa viser, at især venstreorienterede vælgere er vendt på en tallerken i deres holdninger til EU. Til gengæld vokser EU-skepsissen år for år blandt de mest højreorienterede danskere.  

EU-forsker i Tænketanken Europa Karsten Tingleff Vestergaard står bag den nye undersøgelse, hvor han har analyseret data fra Eurobarometer siden Danmarks indtræden i EU i 1973 og frem til 2016.

Hensynet til den nationale suverænitet og modstand mod øget indvandring er højreorienterede kæpheste. Karsten Tingleff Vestergaard, EU-forsker i Tænketanken Europa

»Den danske EU-skepsis har støt og roligt været faldende over de sidste mange år. Det er måske en anerkendelse af, at EU-samarbejdet virker og har en vigtig rolle, og at EU er med til at give Danmark global indflydelse. Generelt har danskerne en opfattelse af, at vi får noget ud af at være medlem,« siger han.

Højrefløjen mere EU-skeptisk  

Kun blandt danskere på den yderste højrefløj stiger EU-skepsissen, viser tallene fra Euro-barometer.

»Hensynet til den nationale suverænitet og modstand mod øget indvandring er højreorienterede kæpheste, der kan være med til at forklare, at EU-skepsissen vokser på den yderste højrefløj,« mener Karsten Tingleff Vestergaard.

Igennem mere end 40 år har Eurobarometer spurgt borgere i alle EU-lande, om de synes, at EU er en »god ting«, en »dårlig ting« eller »hverken/eller«. Samtidig er borgerne blevet bedt om at placere deres eget politiske ståsted på en venstre-højre-skala. Ved at lave en såkaldt regressionsanalyse af data fra 1973 og frem til 2016, kommer Karsten Tingleff Vestergaard frem til  sine tal.

Langt fra Pape til Ellemann

EU-modstanden er gået fra typisk at være et venstrefløjsfænomen til nu i højere grad at være et højrefløjsfænomen, pointerer EU-forsker på Aarhus Universitet professor Derek Beach.

Han forklarer den stigende EU-skepsis på den yderste højrefløj som en cocktail af bekymring for at miste national suverænitet og identitet lagt sammen med frygten for indvandring.

»På højrefløjen synes mange, at EU er et indgreb i den danske suverænitet, og samtidig kommer der uønskede folk udefra, og derfor skal vi have grænsebomme. Det er især blandt danskere, der har det svært med det internationale, at EU-modstanden vokser,« siger Derek Beach.  

Derek Beach fremhæver, at der er to strømninger af EU-skepsis på højrefløjen, der forstærker hinanden.

Den ene er den højrepopulistiske EU-kritik, der handler om suverænitet og den frie bevægelighed. Den anden er en mere liberal kritik af det indre marked, hvor de frie økonomiske markedskræfter bliver tøjlet for meget.

Søren Pape lyder nærmest som en EU-skeptisk brite, og der er langt til Uffe Ellemann-Jensens blå EU-strømper. Derek Beach, EU-forsker på Aarhus Universitet.

»Særligt i Liberal Alliance har nogle en markant EU-modstand, fordi de mener, at vi er alt for langt fra Margaret Thatchers indre marked i 1980'erne. De mener, at der er kommet alt for mange overflødige regler og regulering og ønsker sig mere varernes frie bevægelighed over grænserne,« siger han.

Udover at der både er en værdipolitisk og ideologisk modstand mod EU på den yderste højrefløj, handler den stigende EU-skepsis også om et fravær af borgerlige politikere, der taler EU-samarbejdet op i deres eget bagland, vurderer Derek Beach.

»Hør lige Konservative og Venstre snakke om EU i dag.  Den konservative partileder Søren Pape lyder nærmest som en EU-skeptisk brite, og der er langt til (tidligere formand for Venstre, red.) Uffe Ellemann-Jensens blå EU-strømper,« siger Derek Beach.

Margrete Auken symbol på EU-ryk  

På den danske venstrefløj var modstanden mod EU stor i 1970'erne og 80'erne, hvor EU blev rakket ned som storkapitalens projekt, der bare skulle bekæmpes, anfører Derek Beach.  

»Men fra 'Holger (SF’s daværende formand Holger K. Nielsen, red.) og Konen siger nej til unionen' i 1992 og til i dag, er der lige så stille kommet en erkendelse af, at mange problemer er grænseoverskridende og skal løses på tværs af landegrænser.«

»Især på miljø- og klimaområdet duer nationale løsninger ikke, og det har særligt vælgerne hos Socialdemokratiet og SF indset,« siger Derek Beach.

Hvor langt hovedparten af SF’s vælgere tidligere var EU-modstandere, er de i dag EU-tilhængere, pointerer Derek Beach.   

»Margrete Auken er et rigtig godt eksempel på en moderat venstrefløjspolitiker, der har rykket og nu er en af de synlige pro-EU-politikere herhjemme,« siger Derek Beach og føjer til, at også mange socialdemokrater er gået fra at være EU-modstandere til at blive glødende EU-tilhængere.  

EU-gab vokset mellem danskere og britere

Samtidig viser den nye analyse, at danskerne og briterne i dag står langt fra hinanden i synet på EU-samarbejdet. Hvor vi op gennem 1980'erne fulgte briterne som nogle af de mest EU-skeptiske, er danskerne i dag langt mere EU-venlige end briterne.

Og danskerne er generelt også mindre skeptiske over for EU end borgerne i de otte EU-lande, der også har været medlemmer mindst siden 1973 for eksempel Italien, Tyskland, Frankrig, Holland og Belgien. Således ligger dansk EU-skepsis i dag under EU8-gennemsnittet, mens den britiske ligger over.  

Karsten Tingleff Vestergaard fra Tænketanken Europa forklarer, at den britiske mentalitet og historie er anderledes end danskernes.

»Danmark er en lille åben økonomi, og danskerne har i høj grad en opfattelse af, at vi har gavn af EU-medlemskabet, mens Storbritannien er en historisk stormagt med global indflydelse. Både i forhold til suverænitet og migration oplever briterne, at de har mistet styringen.«

»Herhjemme har vi en opfattelse af, at vi har noget ud af at være medlem og er måske også mere bange for konsekvenserne ved at forlade EU,« siger han.  

Skinger EU-debat i Storbritannien

EU-forsker Derek Beach peger på, at en række fremtrædende EU-kritiske konservative politikere har fået masser af spalteplads i blandt andet Daily Mail og The Times.

»Der har været en meget skinger EU-skeptisk retorik gennem nullerne og helt frem til i dag. Konservative politikere har tordnet mod EU, og talt et negativt syn på EU op. Det har bekræftet en del briter i, at EU har undergravet det parlamentariske demokrati og tilladt en kæmpe bølge af indvandrere, der kom til Storbritannien i kølvandet på EU-udvidelsen,« siger han.

Langt mellem Brexit og dansk Exit 

Derek Beach anfører, at briternes voksende skepsis har banet vejen for Brexit. I samme periode er danskernes skepsis faldet, så der er meget langt til dansk exit fra EU.

Selvom et flertal af danskerne så sent som for to år siden stemte nej til at ændre det danske retsforbehold i EU, er danskerne meget mere pragmatiske i forhold til EU end briterne, vurderer professoren.

»I Danmark er der en bred anerkendelse af, at EU er en god opfindelse eller et nødvendigt onde, afhængig af øjnene der ser det. Stort set ingen danskere ønsker mere EU men heller ikke mindre EU. Danskerne er tilfredse med det, de har,« konstaterer han. 

Notatet fra Tænketanken Europa 'Dansk EU-skepsis aftager - undtagen på højrefløjen' kan læses her.