Danskerne pjækker nødigt fra arbejde

Af | @GitteRedder

Vi er en nation af arbejdsbier, der sjældent pjækker, viser unik undersøgelse. Syv ud af ti lønmodtagere har aldrig løjet sig syge. Der kan ellers være fornuft i at pjække i ny og næ, mener fremtrædende arbejdspsykolog.

TÅRNHØJ MORAL De fleste danskere møder trofast op på arbejde, selv om de ikke rigtigt gider eller bliver stresset af jobbet. I en undersøgelse udført af Analyse Danmark for Ugebrevet A4 erklærer syv ud af ti lønmodtagere, at de aldrig nogensinde har prøvet at lyve sig syge fra arbejde. Og selv de lønmodtagere, der tilstår pjækkeri, gør det sjældnere end en gang om året. Kun et forsvindende lille mindretal har gjort det til en dårlig vane at melde sig syge uden grund.

A4’s undersøgelse er den første af sin art, der afdækker omfanget af og årsagerne til pjækkeri på danske arbejdspladser. På et overophedet dansk arbejdsmarked, hvor arbejdsgiverne skriger på arbejdskraft, og hvor sygefraværet konstant stiger og årligt koster staten og arbejdsgiverne tæt på 40 milliarder kroner, er bekæmpelse af sygefravær et højt prioriteret område.

Regeringens mål er, at sygefraværet skal nedbringes med 20 procent frem til 2015, og beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har nedsat et hurtigt arbejdende udvalg, der skal kulegrave danskernes sygefravær og finde løsninger til at nedbringe antallet af sygedage. Om få måneder offentliggør udvalget en handlingsplan for, hvordan sygefraværet kan nedbringes.

Selvom det umiddelbart lyder som et stort tal, at hver tredje lønmodtager har prøvet at snyde sig til en fridag ved at melde sig syg, tyder Ugebrevet A4’s undersøgelse på, at omfanget af egentligt pjækkeri er begrænset, og at det ikke er her, at regeringen kan skrue bissen på og spare milliarder af kroner på sygedagpenge.

Blandt det mindretal af lønmodtagerne på tre ud af ti, der har løjet sig syge, viser det sig, at ansatte i det offentlige og private gør det i samme omfang. Og der er heller ikke forskel på mænds og kvinders pjækkeri.

Der er dog ifølge A4-undersøgelsen en tendens til, at pædagoger, social- og sundhedshjælpere, kontorassistenter og håndværkere lidt oftere end gennemsnittet bevilger sig selv en fridag camoufleret som en sygedag. Til gengæld gør butiksansatte og akademikere det sjældnere end gennemsnittet.

Et gammelt synonym for pjækkeri er »sjællandsk syge«, og det er måske ikke nogen tilfældighed. I hvert fald er der bemærkelsesværdig forskel mellem københavnere og jyder. Næsten fire ud af ti københavnere svarer, at de har prøvet at tage en fridag ved at melde sig syg. Blandt jyderne er det kun hver fjerde, der angiver, at de har prøvet at pjække. Arbejdsmoralen er altså højere blandt jyder.

Leder af Center for arbejds- og organisationspsykologi ved Aalborg Universitet, Einar Baldursson, er overrasket over, at danskerne pjækker så lidt.

»Jeg havde troet, at mange flere pjækkede, for i virkelighedens verden er det jo ganske få menne­sker, som aldrig har prøvet det. Men når det er sagt, er jeg ikke i tvivl om, at færre lønmodtagere end nogensinde pjækker,« fastslår Einar Baldursson.

Han vurderer, at det hænger sammen med den ny arbejdsmoral, der opstår, når lønmodtagere identificerer sig så stærkt med deres arbejdsliv.

»I modsætning til tidligere, hvor arbejdet var en pligt, betyder arbejdet i dag rigtig meget for de fleste. Det er en stor del af vores identitet, og det er også via jobbet, at vi knytter venskaber og har vores sociale netværk. Hvis alt dit liv er arbejde, kan du ikke pjække, og det betyder, at de fleste har en høj arbejdsmoral,« siger Einar Baldursson.

Fordi jeg mødte en dejlig dame

Undersøgelsen udført for A4 viser, at når folk tager en fridag ved at melde sig syge, er det som hovedregel ikke det rene pjæk. Hovedbegrundelsen for at bevilge sig selv en fridag er udbrændthed og stress. Mange lønmodtagere melder sig simpelthen syge, fordi de føler sig sløje, og for at forebygge at blive rigtig syg, pjækker de. Andre gør det for at få familieliv og arbejdsliv til at hænge sammen eller peger på et dårligt arbejdsmiljø som årsag til pjækkeri.

Men der er også lønmodtagere, der melder klart ud, at de ikke gider arbejde eller mener, at de fortjener en fridag, fordi de arbejder rigeligt de andre dage. Og der er også nogle kuriøse besvarelser i A4’s undersøgelse. Eksempelvis fortæller en mand, at han mødte en dejlig dame og meldte sig syg. Og en anden oplyser, at han bare måtte se finalen i Champions Leaque og derfor var nødt til at pjække. Jobsamtaler og tømmermænd står også på danskernes liste over årsager til pjæk.

Men når hovedårsagerne til at pjække er stress eller almindelig utilpashed, taler det sit tydelige sprog. Det mener næstformand i Danmarks største fagforbund, 3F, Steen Andersen:

»Der er altid en god forklaring på, hvorfor folk pjækker. De psykiske lidelser tårner sig op på arbejdspladserne, og det er et symptom på, at noget er helt galt«.

Også arbejdspsykolog Einar Baldursson vurderer, at tempo og pres på det danske arbejdsmarked i dag er så stort, at de fleste lønmodtagere har en udtalt oplevelse af hele tiden at skulle anstrenge sig. Arbejde i dag stiller enorme krav til hjernen, men hjernen har også brug for næring og fordøjelse og ikke kun for hektiskhed, understreger Einar Baldursson:

»Folk melder sig ikke syge for sjov. Hjernen har brug for hvile, refleksion og omtanke. Når folk undlader at gå på arbejde, er det fordi de ikke føler sig oplagte, og fordi de ved, at kvaliteten af det arbejde, de skal udføre, ikke bliver god nok med en træt hjerne. Samtidig nedsætter folk deres egen risiko for at blive syg for alvor.«

Han tilføjer, at arbejdsgiverne burde være taknemmelige for, at danske lønmodtagere har den høje arbejdsmoral. I virkeligheden burde de overbelastede danskere ifølge Einar Baldursson bevilge sig selv flere fridage for at overvinde den træthed, som vi alle udsættes for på et krævende arbejdsmarked.

»Det er fornuftigt at tage en syge-fridag præventivt. Det er jo af hensyn til arbejdslivet, at danskerne passer på sig selv, og jeg er af den klare overbevisning, at folk, der tager en fridag i ny og næ, har mindre langtidssygdom end dem, der aldrig gør det,« bedyrer Einar Baldursson.

I Dansk Industri mener konsulent Jan Lorentzen ikke, at der er nogen grund til at arbejdsgiverne skal klappe i hænderne over, at lønmodtagerne en gang imellem tager en pjækkedag for at forebygge sygdom.

»Jeg er lodret uenig i, at arbejdsgiverne skal være taknemmelige. Hvis man har problemer med arbejdsmiljø eller stress, er det mest effektive og eneste rigtige at tage en snak med arbejdsgiveren og få problemet løst«, siger Jan Lorentzen og understreger, at klat-fravær aldrig kan være løsenet, fordi det både går udover produktiviteten og belaster kollegerne yderligere.

»I en tid med stor mangel på arbejdskraft er det værd at kigge på alle de mekanismer, der er årsag til fravær og gøre noget ved arbejdsmiljøet. Hvis stress er problemet og en trussel mod ens helbred, batter en enkelt pjækdag ikke,« understreger Jan Lorentzen.

For den enkelte lønmodtager kan det være et vanskeligt moralsk dilemma at beslutte sig til at sygemelde sig på jobbet, påpeger Einar Baldursson.

»Undersøgelsen viser, at folk selv opfatter deres fravær som pjækkeri, men at de reelt er syge. Vi har bare ikke et begreb, der dækker det sygefravær, der handler om, at du er syg, men tror at du er rask,« siger Einar Baldursson og efterlyser en debat om arbejdsmoral.

3F’s næstformand Steen Andersen ser også gerne en bredere debat om pligt og arbejdsmoral. For ligesom vi alle sammen siden Ludvig Holbergs teaterstykke »Jeppe på bjerget« har vidst, at der er en årsag til, at Jeppe drikker, ved vi også, at der er en årsag til, at Jeppe pjækker.

»Arbejdsmoralen kan også tage overhånd og med de krav, som lønmodtagerne står over for i dag, kan det give bagslag, hvis folk pisker sig selv på arbejde for enhver pris. Arbejdsgiverne må også gøre noget ved arbejdsmiljøet,« understreger Steen Andersen.

Lader kollegerne i stikken

Ugebrevet A4’s undersøgelse viser også, at mere end seks ud af ti danskere, der udebliver fra jobbet uden feber, får dårlig samvittighed over for kollegerne. Den dårlige samvittighed over for chefen er knap så voldsom. Ikke engang halvdelen af danskerne har moralske kvababbelser over for chefen, når de tager sig en fridag.

Godt tre ud af fire lønmodtagere mener, at det er ødelæggende for arbejdsmoralen på arbejdspladen, at nogle tager fri ved at melde sig syge. Når man fordømmer andre, holder man sig selv i kort snor i forhold til pjækkeri, anfører Einar Baldursson.