NYTÅRSPRES

Danskerne: Flygtninge og integration er vores allerstørste problem

Af | @GitteRedder
| @journallan

To ud af tre danskere fremhæver flygtninge og integration som det vigtigste politiske problem, viser ny undersøgelse. Danskerne har forstået omfanget og alvoren af flygtningekrisen, som skubber sundhed, ældrepleje og skat langt ned på den politiske dagsorden. 2016 kommer til at stå i flygtningenes tegn, mener professor og politisk kommentator.

Også i 2016 vil et stort antal flygtninge komme til Danmark. Det bliver den altoverskyggende politiske udfordring i det nye år.

Også i 2016 vil et stort antal flygtninge komme til Danmark. Det bliver den altoverskyggende politiske udfordring i det nye år.

Foto: Mathias Løvgreen Bojesen/Scanpix

Danskerne har læst skriften på væggen, når det handler om de store udfordringer, som flygtningepresset giver os politisk, økonomisk og i forhold til vores velfærd.

I sin nytårstale fastslog statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at vi med flygtningekrisen står »midt i det, der måske er den største og mest komplicerede krise, vi endnu har set i dette århundrede«.

Og et stort flertal af danskerne er enig i, at der skal et helt særligt fokus på netop flygtninge- og integrationsområdet. I en ny undersøgelse, som Analyse Danmark har gennemført for Ugebrevet A4, peger to ud af tre danskere på 'flygtninge, indvandrere og integration' som det vigtigste politiske problem netop nu.

Flygtninge og integration kommer også til at dominere den politiske dagsorden i det nye år, fordi løsningerne ikke ligger snublende nær. Rune Stubager, professor, Aarhus Universitet

I vælgernes øjne overskygger de politiske udfordringer med flygtninge og integration alle andre politiske områder. Helt præcist angiver 65 procent af danskerne, at flygtninge og integration er et af de vigtigste politiske problemer i Danmark lige nu og her.  

Også sundhed og ældrepleje ligger højt på vælgernes dagsorden, men bekymringen for de områder blegner sammenlignet med  flygtninge-problematikken. 

Hvor to ud af tre danskere peger på flygtningeproblemer som det vigtigste lige nu, er det kun en ud af tre, der peger på sundhed og ældrepolitik som de vigtigste politikområder. 

’Uddannelser, herunder manglen på praktikpladser’ kommer ind på en fjerdeplads på vælgernes dagsorden,  og derefter kommer klima, social tryghed og arbejdsmarkedspolitik. 

Frygten for terror har ifølge A4-undersøgelsen ikke for alvor grebet danskerne. I hvert fald er det kun 14 procent eller hver syvende dansker, der angiver, at det er et vigtigt politisk problem nu og her. 

Og mens slagsmålet raser i blå blok, om regeringens bebudede skattelettelser skal ligge i bund eller top, og om der overhovedet er råd til dem, viser undersøgelsen, at vælgerne overhovedet ikke synes, at skattepolitik er vigtig sammenlignet med flygtninge og de klassiske velfærdsdagsordener. Kun 7 procent af danskerne erklærer i A4-undersøgelsen, at skattepolitik er vigtig. 

Løsninger er ikke snublende nær

Valgforsker Rune Stubager, Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, er ikke overrasket over, at flygtningekrisen overskygger alle andre politiske problemer.

»Danskerne er bekymrede for flygtningekrisen, og samtidig er mange klar over de store udfordringer, som vi har med at integrere flygtningene,« siger Rune Stubager.  

For ham er der ingen tvivl om, at flygtninge kommer til at stå øverst på den politiske dagsorden i hele 2016 og vil fylde meget hele året både på Christiansborg og ude i kommunerne.

»Flygtninge og integration kommer også til at dominere den politiske dagsorden i det nye år, fordi løsningerne ikke ligger snublende nær, og der er heller ikke nogen, der tør love at finde løsninger, der virker effektivt,« pointerer han.

Rune Stubager fremhæver, at flygtningepolitikken er væsentlig for begge fløje i dansk politik.  Både tilhængere og modstandere af at modtage flere flygtninge har sat kryds ved, at flygtningepolitikken er vigtig, fordi der er en fælles erkendelse på tværs af partierne af, at flygtningene udfordrer os og kræver nye prioriteringer, noterer han. 

Blandt blå bloks vælgere er det ifølge A4-undersøgelsen 79 procent, der mener, at flygtninge og integration er det vigtigste politiske problem lige nu. Blandt rød bloks vælgere er det 59 procent. 

Det er jo klart, at debatten om topskattelettelser eller bundskattelettelser vil blegne, når man kan se, at udgifterne til flygtningeområdet vil eksplodere. Hans Engell, politisk kommentator

Flygtningepres er også økonomisk pres

Heller ikke politisk kommentator Hans Engell er overrasket over danskernes syn på de politiske udfordringer.

»Det ville have kommet bag på mig, hvis flygtningetemaet ikke lå helt i top. Det har taget overskrifter det sidste års tid. Både i Danmark og i resten af Europa. Og med de indvandringstal vi har set i de sidste måneder, vil flygtningeområdet også komme til at sætte dagsordenen i befolkningen og på Christiansborg i 2016,« siger han.

Hans Engell forventer, at det især er de store økonomiske konsekvenser af flygtningestrømmen, som vil fylde i politikernes 2016.

»Det er jo klart, at debatten om topskattelettelser eller bundskattelettelser vil blegne, når man kan se, at udgifterne til flygtningeområdet vil eksplodere. Det er noget, der vil sætte hele velfærdssamfundet under et hårdt økonomisk pres, og dertil kommer så de kulturelle og sociale udfordringer, som også følger med,« fastslår Engell.

Konflikt med kommunerne

Hele flygtningeområdet er samtidig et betændt spørgsmål, når det gælder forholdet mellem politikerne på Christiansborg og landets kommuner, som har ansvaret for store dele af integrationsindsatsen.

Og det kan godt gå hen og skabe endnu større spændinger i det nye år, forudser Hans Engell.

»Det er ude i kommunerne, at man vil mærke presset fra et stort antal familiesammenføringer, og det er kommunerne, der står med opgaven, når der skal skaffes job, og når det gælder integrationen i skoler og i samfundet,« siger Hans Engell.

Det betyder formentlig store ekstraudgifter for kommunerne. Og det kommer oveni den ophedede diskussion mellem kommuner og regeringen om det såkaldte omprioriteringsbidrag, der betyder besparelser på serviceområdet i landets kommuner, og som vil ramme endnu hårdere fra 2017.

»Man har jo slet ikke oplevet det værste ude i kommunerne. Indtil nu er det mest staten, der har haft udgifterne med flygtningene, men det er først de næste år, at kommunerne for alvor kommer til at mærke konsekvenserne,« siger Engell.

Vi risikerer, at de penge forsvinder til stigende udgifter til flygtninge. Det må ikke ske. Lars Løkke Rasmussen (V), statsminister

Forårets største udfordring

Rent faktisk vurderer Hans Engell, at de økonomiske konsekvenser af flygtningestrømmen er så store, at det også rækker ind over de næste punkter på danskernes liste over de vigtigste politiske problemer: Sundhed, ældre og uddannelse.

»Det er jo alt sammen noget, som er koblet til hele flygtninge-udfordringen. For får man ikke kontrol med udgifterne til flygtningeområdet, er der ingen penge til velfærd,« siger Hans Engell.

Og de økonomiske konsekvenser af flygtninge vil også være en stor klods om benet på regeringen, når Løkke skal forsøge at samle et politisk flertal for en skatteaftale, hvor partierne i blå blok på forhånd står langt fra hinanden.

»Det er på mange måder ’The Perfect Storm’, der melder sig. På den ene side har man et krav om skattelettelser, og på den anden side har man udgifter til flygtninge, der eksploderer ude i kommunerne. Det bliver forårets klart største udfordring for regeringen og Folketinget at finde nogle løsninger på det,« siger Hans Engell.

I sin nytårstale pointerede Lars Løkke Rasmussen da også, at skattelettelser og flere penge til velfærd kan komme i farezonen, hvis udgifterne til flygtninge fortsætter med at vokse. 

»I de kommende år er der ellers ekstra penge på det offentlige budget til at forbedre vores samfund. Til investeringer i velfærd. Til skattelettelser. Vi risikerer, at de penge forsvinder til stigende udgifter til flygtninge. Det må ikke ske,« lød det fra Løkke.

Også Rune Stubager forventer, at skattepolitikken vil tage en del politisk opmærksomhed i det nye år.  Ligesom Hans Engell henviser han til, at regeringen har bebudet skattelettelser, men at støttepartierne Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vil noget vidt forskelligt med lettelser i henholdsvis bund og top. 

»I A4-undersøgelsen er det kun syv procent af befolkningen, der anser skattepolitik for at være et problem. Men selvom kun få vælgere er optaget af skat, vil skattepolitik komme til at dominere i 2016, fordi Løkke er under pres med især kravet fra Liberal Alliance om skattelettelser i toppen,« siger han. 

Det er lige efter bogen, at det er de klassiske velfærdsdagsordener som sundhed og ældrepleje, der kommer ind på en anden- og tredjeplads på vælgernes politiske dagsorden. Rune Stubager, professor, Aarhus Universitet

Store forskelle mellem rød og blå blok

I Analyse Danmarks undersøgelse har 1000 repræsentativt udvalgte danskere haft mulighed for at vælge op til tre politiske problemer, som er vigtigst i Danmark netop nu, ud fra en liste på 15 politikområder. 

»Det er lige efter bogen, at det er de klassiske velfærdsdagsordener som sundhed og ældrepleje, der kommer ind på en anden- og tredjeplads på vælgernes politiske dagsorden,« konstaterer Rune Stubager. Han er overbevist om, at netop de to emner også kommer til fylde i den offentlige debat i det nye år. 

Også uddannelse, klima, socialpolitik og arbejdsmarkedspolitik fylder i vælgernes bevidsthed, viser A4-undersøgelsen. Men på netop de fire politikområder er der store forskelle mellem rød og blå blok. 

Således angiver hver femte vælger i rød blok, at arbejdsmarkedspolitik og bekæmpelse af social dumping er vigtig, mens det blandt blå bloks vælgere kun er hver syvende vælger, der mener, at det er blandt de tre vigtigste områder. 

Størst forskel er der på klima- og energipolitikken, hvor 27 procent af rød bloks vælgere angiver, at det er vigtigt, mens det kun er 10 procent af blå bloks vælgere. 

Der er også en afgrundsdyb forskel mellem rød og  blå bloks vælgere i opfattelsen af om sikring af social tryghed er et vigtigt politisk emne. 25 procent af rød bloks vælgere peger på sikring af social tryghed som et vigtigt politisk emne nu og her, mens kun 11 procent af blå bloks vælgere har den opfattelse. 

Men derudover forventer valgforskeren, at vækst også kommer til at fylde i debatten.

»Regeringen er også optaget af vækstdagsordenen og vil gerne skabe nye arbejdspladser,« siger han og henviser til, at der skal skabes nye private arbejdspladser for at sikre skatteindtægter til blandt andet velfærd og udgifter forbundet med flygtningepresset. 

Udviklingsbistand og miljø i bund

Godt hver ottende dansker, nemlig 12 procent, erklærer i undersøgelsen, at EU skal på den politiske dagsorden.  

Til gengæld indikerer undersøgelsen, at besparelserne på udviklingsbistanden og i udenrigstjenesten ikke er noget, der vækker stor bekymring hos danskerne. Blot to procent har udpeget ’udenrigspolitik, herunder udviklingsbistand’ som ét af de tre vigtigste politiske problemer.

I bunden af listen finder man udover skat også miljø og børnefamiliernes forhold, som blot 7 procent af danskerne har fremhævet som et vigtigt politisk problemområde. 

Der er dog også en række af deltagerne i undersøgelsen, som har peget på andre politikområder, som ikke er med på listen. Det gælder blandt andet forsvarspolitik, kulturpolitik og erhvervspolitik.