Danskerne arbejder mere

Af Marie-Louise Snerup Rud

Danskerne bruger mere tid på arbejdet i dag end i 80’erne og har en times mindre fritid end for eksempel nordmænd og finner. Alligevel er ni ud af ti tilfredse med deres fritid.

Danskerne arbejder i gennemsnit en halv time mere om dagen på alle ugedage, end de gjorde i 1987 – selv om arbejdstiden blev sat ned i begyndelsen af 90’erne. Det viser en ny undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet (SFI), der fortæller, at der også bruges mere tid på husarbejde. Det betyder sammenlagt, at danskerne i dag har en time mindre om dagen til fritid og til at sove, bade og spise i.

Danskerne har også en times mindre fritid end borgerne i blandt andet Norge og Finland, men alligevel er ni ud af ti danskere tilfredse med den daglige fritid, de har. Samtidig er to ud af tre beskæftigede tilfredse med det antal timer, de arbejder – selv om tilfredsheden er størst hos dem, der selv kan tilrettelægge deres arbejdstid.

Syv procent af de beskæftigede føler sig næsten altid stressede, og næsten halvdelen føler sig somme tider stressede. Samtidig er sandsynligheden for stress væsentligt større for kvinderne end for mændene.

Mændene har en times betalt arbejde mere end kvinderne, men hvis man ser på lønarbejde og husarbejde under ét arbejder mænd og kvinder lige meget. Undersøgelsen viser også, at det stadig er kvinderne, der tager sig mest af børnene. Inden de får børn, er kvinderne lige så mange timer på arbejdsmarkedet som mændene, men når de vender tilbage til arbejdsmarkedet efter barsel, lader det til, at de ikke kommer op på den samme arbejdstid som før.

SFI har interviewet omkring 3.000 danskere, som derefter sammen med deres eventuelle partner har ført dagbog over deres tidsforbrug på en hverdag og en weekenddag. I alt bygger undersøgelsen på 6.500 dagbogsbeskrivelser.

Hele undersøgelsen kan hentes som pdf-fil på www.sfi.dk/sw1327.asp