Feriebørn

Danske børn holder EU's korteste sommerferie

Af | @LaerkeOeland

Med kun seks uger er Danmark blandt de fire lande, der har EU’s korteste skolesommerferie. Eleverne og lærerne er godt tilfredse med sommerferiens længde, mens forældrene drømmer om en kortere sommerferie og bedre mulighed for at holde ferie resten af året.

Flid er en dyd, som danske skoleelever mestrer. I hvert fald holder de mindre ferie end børnene i de andre europæiske lande. 

Flid er en dyd, som danske skoleelever mestrer. I hvert fald holder de mindre ferie end børnene i de andre europæiske lande.  Foto: Kurt Nielsen/Scanpix

Måske føles det, som om der er en evighed til, sommerferien rinder ud, og klokken ringer ind til et nyt skoleår. Men faktisk er Danmark et af de lande i EU, der har den korteste skolesommerferie.

Det viser en rapport fra EU-kommissionen, der har sammenlignet skolernes ferieplaner i de forskellige EU-lande.

Danmark, Tyskland, Holland og England er de eneste lande, der kun holder seks ugers sommerferie. I den anden ende af skalaen finder vi Bulgarien, hvor sommerferien kan vare helt fra maj til september.

Europas feriekort
Europas feriekort

Kilde. EURYDICE

I de baltiske lande og Italien er det almindeligt med en sommerferie på 12-13 uger, mens de fleste centraleuropæiske lande holder fri i 9 uger hen over sommeren.

Selvom den danske sommerferie ifølge undersøgelsen er seks uger, er der flere danske skoler, der holder lukket i syv uger. Det er nemlig op til skolerne selv, hvordan de vil placere feriedagene, så længe de underviser 200 dage om året.

Har en passende længde

Vi skal være glade for, at vores sommerferie ikke er lige så lang som i de andre EU-lande. For så ville børnene komme til at kede sig, mener skoleforsker Niels Egelund fra Danmarks Pædagogiske Universitet.

»Når skoleåret starter igen, glæder de fleste børn sig enormt til at komme i skole og være sammen med kammeraterne.  Så jeg synes ikke, den er for kort. Den har den længde, den skal have,« siger han.

Man drømmer jo altid om en længere sommerferie, men jeg mener faktisk, at sommerferien har en passende længde. Miranda Wernay Dagsson, formand, Danske Skoleelever

De seks til syv ugers sommerferie passer også både eleverne og lærerne.

»Man drømmer jo altid om en længere sommerferie, men jeg mener faktisk, at sommerferien har en passende længde,« siger Miranda Wernay Dagsson, som er formand for Danske Skoleelever.

Heller ikke Danmarks Lærerforening ønsker en hverken kortere eller længere sommerferie.

»Skolesommerferien har en fin længde, for vi kan godt nå det, vi skal, i løbet af de skoleuger, vi har,« siger Dorthe Lange, der er næstformand i Danmarks Lærerforening.

Mere fleksibilitet tak

Til gengæld oplever mange forældre sommerferien som alt for lang. For det er de færreste, der har mulighed for selv at holde seks til syv ugers sommerferie sammen med ungerne.

»Forældrene har typisk tre ugers ferie, men så er der jo tre til fire uger, hvor børnene går for sig selv,« siger Mette With Hagensen, der er formand for Skole og Forældre.

Det kunne være rart, hvis den fleksibilitet, vi har på arbejdsmarkedet med ferieplanlægning, også kunne anvendes i skolen. Mette With Hagensen, formand, Skole og Forældre

Derfor ville hun foretrække at skære et par uger af sommerferien og fordele dem ud over året.

»Så kunne vi være sammen, i stedet for at mor og far går på arbejde, og børnene går hjemme,« siger hun.

Hun mener, det er for svært at få forældrenes og børnenes ferier til at passe sammen, når så stor en del af børnenes ferie er bundet hen over sommeren.

»Det kunne være rart, hvis den fleksibilitet, vi har på arbejdsmarkedet med ferieplanlægning, også kunne anvendes i skolen,« siger hun.

Ikke en pasningsordning

Mette With Hagensen foreslår derfor, at børnene skal kunne holde fri, når det passer med forældrenes ferie. Men den idé falder ikke i god jord i Danmarks Lærerforening.

»Vi gør ikke sådan lige skolesommerferien kortere og lader folk tage deres børn ud og ind, som det passer dem,« siger næstformand Dorthe Lange.

Så kunne det slet ikke lade sig gøre at planlægge undervisningen på den måde, man gør i den danske folkeskole, mener hun.

»Den der fuldstændige individuelle frihed i forhold til, hvornår man kommer i skole, fungerer ikke, når man er en del af et fællesskab, som arbejder sammen,« siger hun.

Hun mener ikke, det er skolens ansvar, hvad forældrene skal stille op med børnene i sommerferien. For skolen er ikke en pasningsordning, understreger hun.

»Det kunne sikkert være rart for nogle familier, at vi holdt skolen åben om sommeren, fordi de ikke har tid til at være sammen med deres børn. Men det er jo ikke det, skolen er til for,« siger hun.

Fint med feriekoloni

Skoleelevernes formand, Miranda Wernay Dagsson, mener også, det må være op til familierne selv at få sommerferien til at gå op i en højere enhed.

»Der er jo rigtigt mange tilbud om eksempelvis feriekolonier, så jeg synes ikke, det er et problem,« siger hun.

Samme budskab lyder fra Niels Egelund. Han mener, det er helt fint, at børnene hygger sig alene derhjemme, leger med kammerater eller tager på spejderlejr.

»Den mulighed, der er for at dele mellem familieferie og andre aktiviteter i klubber eller med bedsteforældre, er helt perfekt,« siger han.