Dansk kærlighed til grønne afgifter

Af

Danskerne er den befolkningsgruppe i EU, der er mest positiv over for flere skatter og afgifter på forurenende adfærd, viser ny undersøgelse. Skatteminister Kristian Jensen (V) vil afvente skattekommissionens arbejde, før han overvejer nye grønne afgifter.

SKAT Tiltroen til, at skatter og afgifter på forurenende adfærd kan forbedre miljøet, er større i Danmark end i noget andet EU-land. Det viser en ny undersøgelse fra Eurobarometer, der har spurgt 27.000 repræsentativt udvalgte europæere i de 27 EU-lande om deres syn på miljøet.

Af de 1.000 danskere, der har deltaget i undersøgelsen, svarer 29 procent, at introduktionen af højere skatter og afgifter på miljøbelastende adfærd vil være den mest effektive vej til at forbedre miljøet. Dermed adskiller danskerne sig markant fra resten af EU, hvor det i gennemsnit kun er 14 procent, der har tiltro til, at grønne skatter og afgifter er den bedste måde at sikre miljøet.

Danskernes positive holdninger over for øget beskatning af miljøbelastende adfærd er bemærkelsesværdige, da Danmark i forvejen er et af de lande, der er mest miljøbeskattede. Ifølge den seneste undersøgelse fra den økonomiske samarbejdsorganisation OECD er danskerne – når der tages højde for bruttonationalproduktets størrelse – de mest miljøbeskattede af alle i de 30 OECD-lande.

Benzinafgifterne skal op

Ifølge professor i politisk sociologi ved Aalborg Universitet Jørgen Goul Andersen, der har fulgt udviklingen i danskernes holdninger til blandt andet skat og miljø i mange år, kan forklaringen på danskernes forkærlighed for grønne afgifter skyldes, at emnet i højere grad end andre steder er blevet debatteret og har været på dagsordenen.

»Desuden er grønne afgifter blevet indført tidligere i Danmark end i mange andre lande, hvilket også kan være en forklaring på, at vi i hvert fald principielt oplever en større accept af den type tiltag herhjemme,« siger han.

Danskernes positive holdninger til beskatning af miljøbelastende adfærd har da også vist sig i tidligere meningsmålinger. I juni 2007 viste en undersøgelse foretaget af Ugebrevet A4 en historisk høj opbakning til at sætte de grønne afgifter på benzin i vejret. Hvor 16 procent i 2001 var positivt stemt over for højere afgifter på benzin, var 35 procent af danskerne i 2007 med på ideen.

Ifølge Jørgen Goul Andersen stemmer det godt overens med, at der fra 2001 til 2007 er sket et markant skifte i danskernes holdninger til miljøet. Hvor der blandt andet som følge af Bjørn Lomborgs »mere miljø for pengene« dagsorden skete et voldsomt dyk i danskernes miljøbevidsthed fra 2000 til 2002, vendte holdningerne igen i 2003, så vi nu er tilbage ved det høje udgangspunkt.

Jørgen Goul Andersen advarer imidlertid mod at se danskernes miljøbevidsthed som et carte blanche til højere skatter og afgifter på miljøbelastende adfærd. Erfaringer fra 1990’erne, hvor den socialdemokratisk ledede regering hævede skatten på miljøbelastende adfærd markant, viser nemlig, at der er en hårfin grænse for, hvor høje afgifter danskerne vil acceptere. For det andet er der det problem med skatter på miljøbelastende adfærd, at de rammer de fattigste relativt hårdere og fører til mere ulighed.

Skatteminister Kristian Jensen (V) afviser, at regeringen går med aktuelle planer om at omlægge skatterne. Selv om skattestoppet rent faktisk giver mulighed for at hæve skatterne på miljøbelastende adfærd, hvis blot andre skatter sænkes tilsvarende.

»I øjeblikket har vi ingen aktuelle planer om at ændre skattesystemet. Vi afventer resultaterne af skattekommissionens arbejde,« siger han.

Regeringens skattekommission, med den tidligere socialdemokratiske skatteminister Carsten Koch for bordenden, skal afslutte sit arbejde senest 1. februar 2009.